วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประโยคภาษาอังกฤษ การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ English Phrases: Talking about Weatherประโยคภาษาอังกฤษ การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ English Phrases: Talking about Weather

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo Thailand 02.270.0249 การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ (Talking about Weather)
How do you think about the weather in Thailand?
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับอากาศที่เมืองไทย
How is the weather like in Canada?
แล้วที่แคนาดาอากาศเป็นอย่างไร
There are three seasons in Thailand.
ประเทศไทยมี 3 ฤดู
What are they?
มีฤดูอะไรบ้าง
Winter, summer, and rainy seasons.
ฤดูหนาว ร้อน และฝน
We don't have spring and autumn.
เราไม่มีฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง
Could you tell me about the weather in each season?
ช่วยเล่าเกี่ยวกับอากาศในแต่ละฤดูให้ฟังหน่อยได้ไหม
How long is each season?
แต่ละฤดูนานเท่าไร
The weather is good today, isn't it?
วันนี้อากาศดีนะ
I like this kind of weather.
ฉันชอบอากาศแบบนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น