วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ข้อคิดภาษาอังกฤษสร้างสรรเพื่อแรงบันดาลใจ
    ข้อคิดภาษาอังกฤษสร้างสรรเพื่อแรงบันดาลใจ

    credit: www.addictedtosuccess.com Motivational Typography Quote Aristotle
“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.” - Aristotle 

Motivational Typography Picture Quotes
“Dream as if you’ll live forever. Live as if you’ll die tomorrow.” - James Dean

Motivational Typography Picture Quote
The perfect time to start something never arrives. Do it NOW!

Motivational Typography Picture Quote Zig Ziglar

If you can dream it, you can achieve it. – Zig Ziglar

Inspirational Typography Picture Quote Work Hard
The harder you work, the luckier you get.

Motivational Typography Picture Quote Will Smith
The first step before anybody else in the world believes it, is that you believe it. – Will Smith

Motivational Typography Picture Quote Stand Out
Don’t fit in, stand out.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น