วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ออกแบบคลาสได้เอง

   เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ออกแบบคลาสได้เอง 


   เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 086-339-1017


  English Private Course
  หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ แบบตัวต่อตัว 1:1 หรือจัดกลุ่มเพื่อนที่สนใจตรงกันมาเรียน (กลุ่มละ 2-5 คน)  เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์ชาวไทยที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์
  ด้วยหลักสูตร Customized Course จัดหลักสูตรให้แบบเฉพาะตัวผู้เรียน ตามระดับความรู้ หรือสามารถ จัดหลักสูตรที่ต้องการเรียนได้  เช่น
  • English Conversation
  • Writing
  • Grammar
  • Listening
  • Exam
  • Business English
  • Job/University Interview
  • E-mail & Telephoning
  • Kid English
  • Phonics Skill
           ด้วยการรวมบทเรียนผสมผสาน กับบทเรียนในห้องเรียนและการเรียนภาษาอังกฤษรายบุคคล
  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบทเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  
           ผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่คุณสามารถกำหนดได้เองตามความต้องการ

  วันและเวลาเรียน
  • ระยะเวลาเรียน สามารถเลือกลงชั่งโมงเรียน 30-60-90-120 ชั่งโมง
  • สามารถกำหนดวันและเวลาตามที่ผู้เรียนต้องการได้
  • เรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง
  • “Think in English!”


   Email: learn@lingothailand.com
   Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
   Facebook: www.facebook.com/englishlingothailand
   Twitter: @lingothailand
   Instagram: lin