วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พูดเก่งอ่านเร็ว กับหลักสูตร Jolly Phonics จกา UK เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก

พูดเก่งอ่านเร็ว กับหลักสูตร Jolly Phonics จกา UK เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก
คอร์ส Jolly Phonics  (Age 4 to 7)


              คุณพ่อคุณแม่อาจเคยเห็นคำว่าPhonics ตามโรงเรียนและสถาบันสอนภาษา
บ่อยครั้ง คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่าPhonics นั้นไม่ใช่การสอนออกเสียง 
ภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่เป็นระบบการสอนอ่านเขียนให้เด็กวัยเริ่มเข้าโรงเรียน

              ระบบ Phonics ใช้หลักการผสมเสียง (Blendingของตัวอักษรแต่ละตัวเพื่ออ่านเป็น พยางค์ คำ และประโยคตามลำดับ การสอนระบบ Phonics นี้เน้นการสอนให้เด็กเรียนตัว อักษร (รูปอักษร "s"ควบคู่ไปกับเสียง [s]มากกว่าการสอนชื่อตัวอักษร ("ตัวเอส") เมื่อเด็กรู้ว่า ตัวอักษรไหนมีเสียงอะไร เมื่อเห็นตัวอักษรนั้น แม้ในคำที่ไม่รู้จัก ก็จะสามารถ "ถอดรหัสเสียง" และผสมเสียงอ่านเป็นคำได้


Phonics คืออะไร?

Jolly Phonics คือกระบวนการอ่านด้วยการถอดรหัสความสัมพันธ์ของคำกับเสียงของตัวอักษร ซึ่งจะช่วยสร้างพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปในระยะยาว โดยจะแตกต่างจากกระบวนการท่องจำแบบเดิมที่เน้นท่องศัพท์ และการจดจำคำศัพท์ทั้งคำ (whole word approach) ซึ้งเด็กๆ จะไม่สามารถอ่านคำใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง แม้คำเหล่านั้นจะสะกดคล้ายคลึงกันเพียงไรก็ตาม

น้องๆ ที่ท่องจำ 
cat bat fat ได้ จะไม่สามารถอ่านคำใหม่ๆ ที่ใกล้เคียงกันได้ เช่น sat vat mat ในขณะที่
น้องๆ เรียน Phonics จะสามารถถอดรหัสและอ่านคำใหม่ๆนั้นได้อย่างถูกต้อง


 เช่น
dog ถ้าอ่านตาม name คือ ดี-โอ-จี

ถ้าอ่านตาม sound คือ เดอะ - อ๊อ - เกอะ 


ถ้าเด็กเด็กออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องจะง่ายในการหัดเขียนและการอ่านรวมถึงการจดจำศัพท์ ไม่ว่าภาษาไทยหรืออังกฤษเพราะไม่ต้องใช้ความจำในการจำคำศัพท์ทั้งหมด แต่จะใช้ความเข้าใจเสียงของพยัญชนะ ทำให้สามารถรู้ว่าคำแต่ละคำสะกดอย่างไร


 Phonics โฟนิคส์ Jolly Phonics

             เป็นเครื่องมือเสริมอย่างหนึ่ง ที่ช่วยในเรื่องการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง...และต่อยอดไปสู่การสะกด และการเขียนในที่สุด 


Jolly Phonics ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ อังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เพราะเป็นวิธีที่ได้ผลจริง 

กลุ่มผู้เรียน เด็ก อายุ ตั้งแต่ 3 – 8 ขวบ
Jolly Phonics Level 1 - 5 
Jolly Grammar/Kids Conversation 1 - 3 
7500/20 hrs
 Group 5-8 PX

Jolly Phonics Private Course 1:1 แบบตัวต่อตัว (800/1Hr)  

หากคุณพ่อคุณแม่ มีคำถามข้อสงสัย สนใจ เกี่ยวกับหลักสูตรหรือต้องการปรึกษา เรื่องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ สามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะ มีพี่ดัช คอยให้คำแนะนำค่ะ

: )

นาที จาก BTS อารีย์
ชั้น 3  33 อาคารบ้านราชครู พหลโยธิน ซอย 5 (ราชครู) พญาไท สามเสนใน กรุงเทพ 10400
"เรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ หมดยุคท่องจำแข่งนำเข้าเทคนิคใหม่สอนเด็กเล็ก"
       
“Think in English!”
Email: learn@lingothailand.com
Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
Twitter: @lingothailand
Instagram: lingothailand 
Line: lingothailand
        Lingo Team!


วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

There กับ Their กับ They're : ) แตกต่างกันอย่างไรthere กับ their กับ they're

There เป็น adverb (กริยาวิเศษ) บอกสถานที่ว่าอยู่ที่ไหน 
The books are over there. 
หรือบอกเล่า
There are there two squirrels in the tree

 ส่วน Their เป็นคำ possessive pronoun ของพวกเขา (สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ)
 Their house is over there.

เเละ They're เป็นคำที่ย่อมาจาก they are ค่ะ 
They're going to Australia for their summer vacation. 
www.lingothailand.com 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สายการบิน EVA air เอาใจแฟนๆ Hello Kitty ค่ะ :) Hello Kitty Airplane :)


สายการบิน EVA air เอาใจแฟนๆ Hello Kitty ค่ะ :)


hello kitty plane

hello kitty flight


hello kitty airbushello kitty airplane

EVA Air's Happy Music Time Hello Kitty jet. Obviously.

hello kitty planes
The cat's whiskers: Taiwan's second-largest carrier, Eva Airlines, and Japan's comic company, Sanrio, which owns the Hello Kitty brand, collaborated on the second generation Hello Kitty-themed aircraft, sen here at Taoyuan International Airport in Taiwan
Quotes ดีๆ


1. Tough times never last, but tough people do.  - Robert H Schuller
2. The difference between stumbling blocks and stepping stones is how you use them. – Unknown

3. Never let your head hang down. Never give up and sit down and grieve. Find another way. And don’t pray when it rains if you don’t pray when the sun shines.  -Leroy Satchel Paige

4. A problem is a chance for you to do your best. – Duke Ellington

5. I ask not for a lighter burden, but for broader shoulders. – Jewish Proverb
6. If you don’t like something change it; if you can’t change it, change the way you think about it. – Mary Engelbreit

7. If you aren’t in over your head, how do you know how tall you are?  - Unknown

www.lingothailand.com 

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Adjectives คืออะไร What is a คำคุณศัพท์ ?!? ...

086.339.1017


Adjectives คือ คำที่ทำหน้าที่ขยายนามค่ะ
บอกให้ทราบถึง คุณสมบัติ ลักษณะ หรือ คุณภาพ ของนามค่ะ
Appearance Adjectives
adorable
beautiful
clean
drab
elegant
fancy
glamorous
handsome
long
magnificent
old-fashioned
plain
quaint
sparkling
ugliest
unsightly
wide-eyed
Color Adjectives
red
orange
yellow
green
blue
purple
gray
black
white
Condition Adjectives
alive
better
careful
clever
dead
easy
famous
gifted
helpful
important
inexpensive
mushy
odd
powerful
rich
shy
tender
uninterested
vast
wrong.
Feelings (Bad) Adjectives
angry
bewildered
clumsy
defeated
embarrassed
fierce
grumpy
helpless
itchy
jealous
lazy
mysterious
nervous
obnoxious
panicky
repulsive
scary
thoughtless
uptight
worried
Feelings (Good) Adjectives
agreeable
brave
calm
delightful
eager
faithful
gentle
happy
jolly
kind
lively
nice
obedient
proud
relieved
silly
thankful
victorious
witty
zealous
Shape Adjectives
broad
chubby
crooked
curved
deep
flat
high
hollow
low
narrow
round
shallow
skinny
square
steep
straight
wide.
Size Adjectives
big
colossal
fat
gigantic
great
huge
immense
large
little
mammoth
massive
miniature
petite
puny
scrawny
short
small
tall
teeny
teeny-tiny
tiny
Sound Adjectives
cooing
deafening
faint
hissing
loud
melodic
noisy
purring
quiet
raspy
screeching
thundering
voiceless
whispering
Time Adjectives
ancient
brief
early
fast
late
long
modern
old
old-fashioned
quick
rapid
short
slow
swift
young
Taste/Touch Adjectives
bitter
delicious
fresh
greasy
juicy
hot
icy
loose
melted
nutritious
prickly
rainy
rotten
salty
sticky
strong
sweet
tart
tasteless
uneven
weak
wet
wooden
yummy
Touch Adjectives
boiling
breeze
broken
bumpy
chilly
cold
cool
creepy
crooked
cuddly
curly
damaged
damp
dirty
dry
dusty
filthy
flaky
fluffy
freezing
hot
warm
wet
Quantity Adjectives
abundant
empty
few
full
heavy
light
many
numerous
sparse
substantial
ADJECTIVE Poster
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว- คอร์สที่คุณออกแบบเอง เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา

086.339.1017English Private Course

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ แบบตัวต่อตัว 1:1 หรือจัดกลุ่มเพื่อนที่สนใจตรงกันมาเรียน (กลุ่มละ2-5 คน)  เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์ชาวไทยที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์
ด้วยหลักสูตร แบบ Customized Course จัดหลักสูตรให้แบบเฉพาะตัวผู้เรียน ตามระดับความรู้ หรือสามารถจัดหลักสูตรที่ต้องการเรียนได้  เช่น
 • English Conversation
 • Writing
 • Grammar
 • Listening
 • Exam
 • Business English
 • Job/University Interview
 • E-mail & Telephoning
 • Kid English
 • Phonics Skill
         ด้วยการรวมบทเรียนผสมผสาน กับบทเรียนในห้องเรียนและการเรียนภาษาอังกฤษรายบุคคล
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบทเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  
         ผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่คุณสามารถกำหนดได้เองตามความต้องการ

วันและเวลาเรียน
 • ระยะเวลาเรียน สามารถเลือกลงชั่งโมงเรียน 30-60-90-120 ชั่งโมง
 • สามารถกำหนดวันและเวลาตามที่ผู้เรียนต้องการได้
 • เรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง
 • “Think in English!”


  Email: learn@lingothailand.com
  Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
  Facebook: www.facebook.com/englishlingothailand
  Twitter: @lingothailand
  Instagram: lingothailand