ปัจจุบันมีการใช้กรวยน้ำถึงปีละ 3,000 ล้านใบ หรือเท่ากับวันละ 10 ล้านใบ ซึ่งหมายถึงมีผู้ใช้กรวยน้ำประมาณวันละ 5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ทราบกันหรือไม่ว่า กรวยน้ำที่เราใช้ดื่มกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั้น ไม่ได้ผลิตจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหารโดยเฉพาะ (Food Grade)3CONE-SCG---CONTENT
ที่เราเห็นเป็นกระดาษสีขาวสะอาด ล้วนแล้วแต่มีสารเรืองแสง Optical Brightening Agents (OBA) เจือปนอยู่ และแน่นอนเมื่อกรวยสัมผัสกับน้ำ สารเรืองแสงที่ว่านี้ก็จะละลายเข้าสู่ร่างกายทันที!
“ผู้บริโภคจำนวนมากรู้ว่าการดื่มน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อต้องออกไปนอกบ้าน เช่น โรงพยาบาล ฟิตเนส ก็จะกดน้ำมาดื่ม โดยไม่รู้เลยว่าบรรจุภัณฑ์นั้นมีสาร OBA ละลายอยู่ ซึ่งสาร OBA นี้มีอนุพันธ์ของ Stilbene มีรูปร่างโมเลกุลคล้ายฮอร์โมน Estrogen ของเพศหญิง หากได้รับสาร Stilbene ในปริมาณมาก จะสะสมในร่างกาย และอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ หรือทำให้ผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้” พุทธพร แสงรัตนเดช ผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี เปเปอร์ อธิบายCapture
IMG_8676
จากการทดสอบจะเห็นว่ากรวยน้ำสีขาวจะเรืองแสงเมื่ออยู่ใต้แสงยูวี ส่วนกรวยน้ำที่ไม่มีสาร OBA จะไม่เรืองแสง
ในหลายประเทศ คนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก อาทิเช่น เยอรมันและญี่ปุ่น มีการกำหนดให้บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหารต้องผ่านการทดสอบสารเรืองแสงเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นที่ประเทศไทย เพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลนี้ แต่ที่สำคัญที่สุดคือยังไม่มีผู้ผลิตกรวยน้ำใดที่วิจัยพัฒนาและให้ความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน
ล่าสุด เอสซีจี เปเปอร์ จึงได้พัฒนาไอเดีย แคร์แพ็คกรวยน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ผ่านการทดสอบสารเรืองแสงเป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเปลี่ยนมาใช้กรวยน้ำไอเดีย แคร์แพ็คที่ไร้สารเรืองแสง
กรวยน้ำดื่มไอเดีย แคร์แพ็ค ทำจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหารโดยเฉพาะ (Food Grade) ด้วย Ultra Hygienic System หรือเทคโนโลยีควบคุมความสะอาดอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษตลอดทั้งกระบวนการผลิต และได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)จึงทำให้ได้กรวยน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และผ่านการทดสอบสารเรืองแสงและโลหะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย
นอกจากคุณภาพด้านอนามัยแล้ว การออกแบบยังเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานจริง ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากกรวย
ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันค่อนข้างบาง จึงอุ้มน้ำได้น้อย ทำให้เรามักจะหยิบซ้อนมากกว่า 1 ชิ้นในการดื่มน้ำแต่ละครั้ง กรวยน้ำไอเดีย แคร์แพ็คแก้ปัญหาด้วยการออกเเบบใหม่ เริ่มจากทำกระดาษให้หนาขึ้น มีปลายโค้งมน หยิบใช้ง่าย ไม่ติดกันและอุ้มน้ำได้นาน เพื่อแก้ปัญหาความสิ้นเปลืองเเละลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
จึงเป็นอีกนวัตกรรมที่เราคิดว่าน่าสนใจ แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราอาจมองข้ามในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าเราเข้าใจและใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น ผู้ประกอบการต่างๆก็จะหันมาผลิตกรวยไร้สารมากยิ่งขึ้น ท้ายสุดผลประโยชน์ก็จะตกกลับมาสู่ผู้บริโภคอย่างเราๆ กัน