วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

Photographer Ellie Davies Creates Mystical Scenes That Explore Our Relationships With The Forest

Photographer Ellie Davies Creates Mystical Scenes That Explore Our Relationships With The Forest

http://beautifuldecay.com/
Ellie Davies — PhotographyEllie Davies — PhotographyEllie Davies — PhotographyEllie Davies — Photography

เรียนเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์งานต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ และ เคล็ดลับเพื่อการสื่อสาร

      เรียนเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์งานต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ และ เคล็ดลับเพื่อการสื่อสาร 

       เรียนภาษาอังกฤาที่ Lingo 02.270.0249 
                                       Short Course                             

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ภายใน 1 วัน ก่อนนำไปใช้งานจริง

English for Job Interviews Group4-8 PX
คอร์ส เรียนสนทนา เพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฝึกทักษะ โต้ตอบ การสนทนา อย่างเป็นทางการ เตรียมตอบคำถามที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์งาน โดยผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น และตอบคำถามหลักจิตวิทยา ตามสายงานนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง  เพื่อสร้างความมั่นใจ คล่องตัวในการสอบสัมภาษณ์มากขึ้นEnglish for Travel   Group4-8 PX
คอร์สเรียนสนทนา การพูด การฟัง เหมาะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยว ทำงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศ  ให้ผู้เรียนสามารถตอบโต้อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน (Conversation)
เช่น การถามทาง การสั่งอาหาร การซื้อบัตร สินค้าต่างๆ รวมไปถึงการบอกความต้องการในทุกๆเรื่อง เป็นต้น
English for Visa Interviews  Group4-8 PX
คอร์ส เรียนสนทนา เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ขอวีซ่าสถานทูต เน้นทักษะการฟัง การโต้ตอบ ประโยคคำถาม ติวเข้มประโยคเด็ดที่ใช้ในการสัมภาษณ์ขอวีซ่า
ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ ตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องเสียเวลา เรียนวันนี้สอบสัมภาษณ์พรุ่งนี้ได้เลย


English for Business Emails  Group4-8 PX
คอร์สเรียนการเขียนอีเมล์ที่พบบ่อยในธรุกิจ อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เน้นทักษะการเขียน
การใช้รูปประโยคที่เหมาะสม
เทคนิคการเขียนอีเมล์
คำย่อที่ใช้ใน อีเมล์
ผู้เรียนจะได้รับรูปแบบ อีเมล์ ที่นำไปใช้ได้ในสถานการณ์ ทุกรูปแบบ

     English for Telephoning   Group4-8 PX
คอร์สเรียนสนทนาทางโทรศัพท์  ในหลักสูตรเฉพาะ ตรงกับทุกธุรกิจ งานขาย งานบริการ งาน รับโทรศัพท์เน้นตอบคำถาม การต่อสายไปยังสายอื่น
รูปประโยคทีใช้ในการรับโทรศัพท์
รวมบทสนทนา คำทักทายภาษาอังกฤษตามสถานการณ์

     สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
        รูปแบบประโยค
        ประโยคเด็ด
        เคล็ดลับการเขียน สนทนาโต้ตอบ
        คำศัพท์ตามรูปแบบที่เรียน และตามความต้องการของผู้เรียน

English for Job Interviews      1,500 บาท
English for Travel                    1,500 บาท
English for Visa Interviews     1,500 บาท
English for Business Emails    1,500 บาท
English for Telephoning          1,500 บาท
: )
“Think in English!”

Email: learn@lingothailand.com
Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
Twitter: @lingothailand
Instagram: lingothailand 


 
     Lingo Team!
คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ มอเตอร์ไซค์ Motorcycle Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ มอเตอร์ไซค์ Motorcycle Vocabulary 

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo สนุกเป็นกันเอง 086.339.1017 

วันนี้ Lingo ขอแนะนำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะคะ 
ลองดูนะคะ
การฝึกฝนอย่างสมำเสมอ จะทำให้เราเก่งได้ค่ะ

motorcycle

หลักสูตรJolly Phonics สำหรับเด็ก พัฒนาทางด้าน การอ่านและการออกเสียงที่ถูกต้องด้วยคุณครูเจ้าของภาษา

 หลักสูตรJolly Phonics สำหรับเด็ก พัฒนาทางด้าน การอ่านและการออกเสียงที่ถูกต้องด้วยคุณครูเจ้าของภาษา


เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo Thailand 02.270.0249 


นาที จาก BTS อารีย์
02.270.0249 - 086.339.1017
ชั้น 3  33 อาคารบ้านราชครู พหลโยธิน ซอย 5 (ราชครู) พญาไท สามเสนใน กรุงเทพ 10400
"เรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ หมดยุคท่องจำแข่งนำเข้าเทคนิคใหม่สอนเด็กเล็ก"

คอร์ส Jolly Phonics  (Age 4 to 7)


              คุณพ่อคุณแม่อาจเคยเห็นคำว่า Phonics ตามโรงเรียนและสถาบันสอนภาษา
บ่อยครั้ง คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า Phonics นั้นไม่ใช่การสอนออกเสียง
ภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่เป็นระบบการสอนอ่านเขียนให้เด็กวัยเริ่มเข้าโรงเรียน

              ระบบ Phonics ใช้หลักการผสมเสียง (Blendingของตัวอักษรแต่ละตัวเพื่ออ่านเป็น พยางค์ คำ และประโยคตามลำดับ การสอนระบบ Phonics นี้เน้นการสอนให้เด็กเรียนตัว อักษร (รูปอักษร "s"ควบคู่ไปกับเสียง [sมากกว่าการสอนชื่อตัวอักษร ("ตัวเอส") เมื่อเด็กรู้ว่า ตัวอักษรไหนมีเสียงอะไร เมื่อเห็นตัวอักษรนั้น แม้ในคำที่ไม่รู้จัก ก็จะสามารถ "ถอดรหัสเสียง" และผสมเสียงอ่านเป็นคำได้


Phonics คืออะไร?

Jolly Phonics คือกระบวนการอ่านด้วยการถอดรหัสความสัมพันธ์ของคำกับเสียงของตัวอักษร ซึ่งจะช่วยสร้างพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปในระยะยาว โดยจะแตกต่างจากกระบวนการท่องจำแบบเดิมที่เน้นท่องศัพท์ และการจดจำคำศัพท์ทั้งคำ (whole word approach) ซึ้งเด็กๆ จะไม่สามารถอ่านคำใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง แม้คำเหล่านั้นจะสะกดคล้ายคลึงกันเพียงไรก็ตาม

น้องๆ ที่ท่องจำ 
cat bat fat ได้ จะไม่สามารถอ่านคำใหม่ๆ ที่ใกล้เคียงกันได้ เช่น sat vat mat ในขณะที่
น้องๆ เรียน Phonics จะสามารถถอดรหัสและอ่านคำใหม่ๆนั้นได้อย่างถูกต้อง


 เช่น
dog ถ้าอ่านตาม name คือ ดี-โอ-จี

ถ้าอ่านตาม sound คือ เดอะ - อ๊อ - เกอะ 


ถ้าเด็กเด็กออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องจะง่ายในการหัดเขียนและการอ่านรวมถึงการจดจำศัพท์ ไม่ว่าภาษาไทยหรืออังกฤษเพราะไม่ต้องใช้ความจำในการจำคำศัพท์ทั้งหมด แต่จะใช้ความเข้าใจเสียงของพยัญชนะ ทำให้สามารถรู้ว่าคำแต่ละคำสะกดอย่างไร


 Phonics โฟนิคส์ Jolly Phonics

             เป็นเครื่องมือเสริมอย่างหนึ่ง ที่ช่วยในเรื่องการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง...และต่อยอดไปสู่การสะกด และการเขียนในที่สุด 


Jolly Phonics ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ อังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เพราะเป็นวิธีที่ได้ผลจริง 

กลุ่มผู้เรียน เด็ก อายุ ตั้งแต่ 3 – 8 ขวบ
Jolly Phonics Level 1 - 5 
Jolly Grammar/Kids Conversation 1 - 3 
7500/20 hrs
 Group 5-8 PX

Jolly Phonics Private Course 1:1 แบบตัวต่อตัว (900/1Hr)  

หากคุณพ่อคุณแม่ มีคำถามข้อสงสัย สนใจ เกี่ยวกับหลักสูตรหรือต้องการปรึกษา เรื่องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ สามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะ มีพี่ดัช คอยให้คำแนะนำค่ะ

: )

นาที จาก BTS อารีย์
ชั้น 3  33 อาคารบ้านราชครู พหลโยธิน ซอย 5 (ราชครู) พญาไท สามเสนใน กรุงเทพ 10400
"เรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ หมดยุคท่องจำแข่งนำเข้าเทคนิคใหม่สอนเด็กเล็ก"
       
“Think in English!”
Email: learn@lingothailand.com
Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
Twitter: @lingothailand
Instagram: lingothailand 
Line: lingothailand
        Lingo Team!
Have a Good Day!

Have a Good Day!

www.lingothailand.comวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

10 เมนูทานเล่นสุดแปลกจากทั่วโลก..ใครเห็นก็ต้องยี๊

10 เมนูทานเล่นสุดแปลกจากทั่วโลก..ใครเห็นก็ต้องยี๊

www.toptenthailand.com
ที่มา : http://news.distractify.com/alex-scola/frito-cray/
เคยสงสัยมั้ยว่าแต่ละประเทศเนี่ยเค้ากินอะไรกันเป็นอาหารว่าง วันนี้ทางทีมงาน Toptenthailand เลยเอา 10 อาหารว่างที่สุดแสนจะแปลก แหวกแนว เผลอๆ หลายคนเห็นอาจจะกินไม่ลงด้วยซ้ำมาฝากกัน เผื่อใครไปเที่ยวประเทศไหนแล้วอยากลองอะไรแปลกๆ เราแนะนำตาม 10 เมนูนี้เลยจ้า
10. Escamoles ตัวอ่อนมด
เมนูแรกส่งตรงมาจากเม็กซิโก ที่มองแค่หน้าตาของอาหารก็ไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดไม่กล้าหยิบเข้าปาก แต่พอรู้ว่าทั้งหมดที่อยู่ในจานนี้คือตัวอ่อนของมดนั่นแหละก็ถึงกับรีบวางและกลับมากินยำไข่มดแดงบ้านเรากันเลยทีเดียว ฮ่าๆ เพราะดูๆ ไปมันน่าจะเลี่ยนสุดๆไปเลย

ขอบคุณภาพจาก https://zoom50.wordpress.com/
9. ชีส Casu Marzu
ชีสหนอนที่คอชีสหลายคนยังไม่กล้ากิน เพราะการผลิตของมันเนี่ยน่ากลัวสุดๆ ที่จะใช้ตัวอ่อนของพวกแมลงวันฝังเข้าไปในชีส!! ที่ดีไม่ดีก็จะเจอหนอนเป็นตัวๆ ฝังอยู่ในชีสเลยแหละค่ะ แต่คนอิตาลีเค้าก็บอกว่ามันอร่อยนัก อร่อยหนาที่กินแกล้มไวน์ได้อย่างสบายๆ

ขอบคุณภาพจาก http://www.formaggio.it/formaggio/
8. ไอติมรสปลาและมันฝรั่งทอด
สงสัยคนออสเตรเลียจะชอบกินปลากับมันฝรั่งทอดมาก จนถึงขนาดทำออกมาเป็นรสชาติของไอติม!! ที่ดูยังไงก็ไม่น่าจะเข้ากัน ซึ่งหลายคนที่ไปลองชิมก็พูดเป็นเสียงเดียวว่า กลับไปกินปลากับมันฝรั่งทอดแบบเดิมเวิร์คกว่าเยอะ

ขอบคุณภาพจาก http://thefoodpornographer.com/2011/03/fish-and-chip-gelato/
7. Beondegi ตัวไหมแสนอร่อย
บางคนอาจจะไม่ตกใจกับเมนูนี้เท่าไหร่ เพราะบ้านเราก็มี กับการเอาตัวไหมมาทำเป็นอาหาร ทั้งคั่วเกลือ ทั้งต้มทำซุป ซึ่งคนเกาหลีเค้าก็กินเมนูนี้เหมือนกัน แต่ค่อนข้างจะหากินยาก เพราะต้องรอให้ถุงฤดูของมัน และก็ต้องเป็นจังหวัดที่คนนิยมกินเจ้าตัวไหมพวกนี้เท่านั้น

ขอบคุณภาพจาก http://www.earthexcursion.com/korean-food-beondegi/
6. Tavuk Gogsu พุดดิ้งไก่
สำหรับเมนูนี้ไม่รู้ว่าคนตุรกีเค้ากินกันเป็นอาหารคาวหรือหวาน เพราะมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างไก่ กับพุดดิ้งนม!! ซึ่งถือเป็นอาหารยอดนิยมของที่นี่เลยก็ว่าได้ เพราะมีมาตั้งแต่สมัย Ottoman จนปัจจุบันทุกๆ บ้านก็ต้องทำเมนูนี้เป็นทั้งนั้น

ขอบคุณภาพจาก http://imgkid.com/tavuk-gogsu-recipe.shtml
5. Zhuxie Gao เค้กเลือดหมู
ใครไม่เคยเห็นเค้กที่แปลกที่สุดในโลกมาดูนี่เร็ว...เพราะนี่เป็นเค้กประหลาดในไต้หวัน ที่บอกว่าแปลกก็เพราะว่ามันทำมาจากข้าว และเลือดหมูผสมกัน เลยทำให้มันมีสีแบบนั้น!! ซึ่งถ้าใครไม่รู้อาจจะคิดว่านั่นคือเค้กช็อกโกแลตก็เป็นได้ ถ้าใครเคยลองช่วยบอกทีว่ามันอร่อยมั้ย?

ขอบคุณภาพจาก http://taiwanfoodculture.net/
4. Hákarl ฉลามแดดเดียว
ใครที่ชอบลองของแปลกน่าจะชอบจานนี้ดี ซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารทานเล่นของที่นี่เลยก็ว่าได้ เพราะมันเหมือนการที่ฝรั่งจะกินนักเก็ตกันเป็นเรื่องปกติ ชาวไอซ์แลนด์ก็กินเนื้อฉลามแดดเดียวกันเป็นอาหารธรรมดาๆ กันไปเลย

ขอบคุณภาพจาก http://kuchnia.wp.pl/
3. Raw Herring Sandwich แซนวิชปลาดิบ
เค้าว่ากันว่าใครที่ไปเนเธอร์แลนด์แล้วไม่ได้กินเมนูนี้แล้วล่ะก็ถือว่าไปไม่ถึง!! จะเรียกว่าเป็นเมนูประจำชาติเลยก็ได้ ที่กินได้ตั้งแต่ตอนเช้าไปยันตอนดึก ซึ่งมันก็เหมือนแซนวิชทั่วๆ ไป แต่แปลกก็คือตรงที่ใส่ปลา Herring แบบดิบๆ เข้าไปชิ้นใหญ่ ใครได้ลองกินอาจจะติดใจก็ได้น๊า

ขอบคุณภาพจาก http://pandabytes.blogspot.com/
2. Balut ไข่ฮ้างฮัง
อันนี้คือเปิบพิสดารของแท้ ที่มาในแถบบ้านเรานี่เอง!! นั่นก็คือฟิลิปปินส์ ที่มีวิธีกินไข่เป็ดแบบแปลก คือนำไข่เป็ด (ที่กำลังจะฟักเป็นตัว) ไปต้มในน้ำร้อน เวลากินก็ควักกินออกมาจากเปลือกนั่นเอง ซึ่งเราก็จะเห็นเจ้าลูกเป็ดที่น่าสงสารนอนขดอยู่ตรงนั้น

ขอบคุณภาพจาก http://geoanafersou.com/balut-snack-food-philippines/
1. Deep Fried Tarantula ทารันทูล่าทอด
เมนูนี้ก็มาจากฝั่งของเอเชียอีกเช่นกัน แถมยังขนลุกไม่แพ้เมนูไหนๆ เพราะมันคือแมงมุมทอด ที่สำคัญไม่ใช่แมงมุมธรรมดาๆ ด้วย มันคือ “ทารันทูล่า” หรือแมงมุมยักษ์ที่มีพิษฆ่าคนได้ แต่ชาวกัมพูชากับเอามาทอดกินเล่นแบบชิวๆ แถมราคายังถูกแบบไม่น่าเชื่อ