วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

สำนวนภาษาอังกฤษที่ได้ยินกันบ่อยๆ Common English Idioms

สำนวนภาษาอังกฤษที่ได้ยินกันบ่อยๆ

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo สนุกเป็นกันเอง 086.339.1017  Jack of all trades, master of none.
ทำงานหลายอย่าง แต่ไม่เก่งสักอย่าง


 A bad workman always blames his tools.


คนงานเลวมักตำหนิเครื่องมือของตน Absence makes the heart grow fonder.

ไม่พบกันทำให้หัวใจเกิดรักมากขึ้น


Actions speak louder than words.

การกระทำดังกว่าคำพูดA friend in need is a friend indeed.

เพื่อนยามจำเป็นคือเพื่อนแท้


Knowledge is power.
ความรู้คืออำนาจBlood is thicker than water.
เลือดข้นกว่าน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น