วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

10 วิธีที่จะสร้างแรงจูงใจพนักงาน

10 วิธีที่จะสร้างแรงจูงใจพนักงาน


incquity.comให้อิสระแก่พนักงานในการรับผิดชอบงานที่พวกเขาทำ มากน้อยขึ้นอยู่กับผลงานที่ผ่านมา
  1. การพูดชื่นชมงานที่สำเร็จแล้วหรืออาจเสร็จแค่บางส่วน
  2. ถ้าพนักงานดูเหนื่อยหน่ายกับงานที่ทำ เรียกพวกเขามาคุยเพื่อดูว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพหรือความก้าวหน้า เช่น การเลื่อนขั้นจากการวัดผลการทำงาน
  3. ชี้แจงให้กระจ่างว่าอะไรคือความคาดหมายที่ต้องการได้รับจากงานแต่ละชิ้น
  4. แบ่งงานให้พนักงานแต่ละคนทำ โดยต้องประกอบไปด้วยเนื้องานที่หลากหลาย ไม่ซ้ำซากจำเจ
  5. แสดงให้พนักงานเห็นว่างานที่พวกเขาทำก่อประโยชน์ต่อบริษัทมากแค่ไหน
  6. ทำให้พนักงานรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาทำมีความหมายมากเพียงใด
  7. ติชมหรือชี้แนะการทำงานของพนักงานไม่ว่าจะด้านบวกหรือด้านลบก็ตาม
  8. ให้อิสระแก่พนักงานในการรับผิดชอบงานที่พวกเขาทำ มากน้อยขึ้นอยู่กับผลงานที่ผ่านมา
  9. สร้างความลึกซึ้งของงานที่พนักงานแต่ละคนทำ เช่น ดูว่าพนักงานมีความสามารถด้านไหนที่พอจะพัฒนาได้บ้าง และเพิ่มศักยภาพเหล่านั้นด้วยการส่งไปฝึกหรืออบรมความรู้เพิ่มเติม
  10. เปิดโอกาสอย่างเหมาะสมให้พนักงานได้ประสบความสำเร็จในสายงานที่ทำไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น