SELFIE-BUILD-BRAND--CONTENT (1)
1. แนะนำตัว : Selfie ระหว่างเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรืองานอดิเรก ของทีมงานแบรนด์หรือองค์กร แล้วให้ลูกค้าเผยสถานที่ที่ไปมาบ้างแลกเปลี่ยนกัน เป็นการเปิดสนทนาและละลายพฤติกรรม
2. สะพานเชื่อมแบรนด์กับชุมชน : Selfies กิจกรรมที่แบรนด์ไปทำเพื่อตอบแทนสังคม (CSR) เป็นการกระจายข่าวแบบปากต่อปากถึงความมีหัวใจ ไม่ใช่มุ่งแต่ทำธุรกิจ
3. เผยแง่มุมเบาๆ : เรื่องน่ารักของทีมงานหรือภาพหลุดต่างๆ หลังฉาก หลังไมค์ที่ไม่เห็นในสื่อกระแสหลัก สามารถเผยให้เห็นผ่านภาพ Selfie ได้เพื่อลดระยะห่างกับผู้บริโภคและสร้างความเป็นกันเอง
4. ใช้เป็นช่องทางร่วมสนุก : Selfie สามารถเอาไว้ใช้แข่งขันชิงรางวัลได้ โดยนอกจากเป็นการโปรโมทแบรนด์และสินค้าแล้ว ยังช่วยเป็นการเรียกยอด Like ยอด Shareได้อย่างชัดเจน
5. เรียกรอยยิ้มช่วงวันหยุด : เป็นการช่วยผู้บริโภคคลายเครียดและแสดงความใส่ใจได้ในคราวเดียว
6. แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ : เป็นการใช้งานลักษณะเดียวกับ User ทั่วไปที่มัก Selfie ตัวเองเมื่อเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ เช่น ผมทรงใหม่ สำหรับแบรนด์แล้วมันคือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และรวมถึงแจ้งข่าวสำเร็จ อย่าง ยอดขายที่เพิ่มขึ้นให้ผู้บริโภครวมภูมิใจ
7. เป็นกองหนุนช่วย PR : คือแนวทางเดียวกับที่บรรดา Brand Ambassadors ใช้กันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในแบรนด์