วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับพืช Plants

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับพืช

credit: www.thecenggizhoca.comผลงานเจ๋งๆ จากกระดาษที่จะสามารถทำให้คุณ ต้องทึ่ง Li Hongbo

ผลงานเจ๋งๆจากกระดาษที่จะสามารถทำให้คุณ ต้องทึ่ง 

credit: www.facebook.com/pages/Li-Hongbois a Chinese artist who makes fascinating paper works.  Classical sculptures that defy logic. Paper master Li Hongbo stretches your imagination with a twisted take on traditional sculpting.


สุดยอดพัฒนาการเด็ก 10 อย่างที่ลูกได้รับจากศิลปะ


สุดยอดพัฒนาการเด็ก 10 อย่างที่ลูกได้รับจากศิลปะ 

credit: www.gh3tallplus.com1. ความคิดสร้างสรรค์
การปลูกฝังให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เด็ก จะช่วยเปิดโลกให้เด็กได้เรียนรู้โลกอย่างมีอิสระ ในมุมมองด้านบวก ศิลปะจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะคิดนอกกรอบ และเมื่อเติบโตขึ้น ความคิดสร้างสรรค์นี้ก็จะติดตัวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายในอนาคต

เราอาจจะนึกภาพไม่ออก ลองดูตัวอย่างการฝึกง่ายๆเช่น ตั้งโจทย์ให้เด็กๆวาดรูป ความรัก โดยวาดออกมาได้อย่างอิสระ หรือให้ลองเล่นดนตรีแล้วทายว่าเป็นกำลังมีเรื่องราวอะไรในบทเพลง เป็นต้น

การฝึกให้เด็กรู้จักศิลปะทั้งในด้านดนตรี การวาดภาพ การเคลื่อนไหว การพูด และศิลปะด้านอื่นๆทุกด้านล้วนเป็นการเสริมพัฒนาการเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น

เราจึงควรสร้างโจทย์ที่ส่งเสริมให้ลูกคิดนอกกรอบไปพร้อมๆกับความสนุกและรางวัลจากความคิดนั้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กกล้าและรักที่จะมีความคิดสร้างสรรค์
 การสร้างศิลปะขึ้นมาสักชิ้นจะสำเร็จขึ้นมาได้ต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนและหาทางออกเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้
2. ทักษะการแก้ปัญหา
การสร้างศิลปะขึ้นมาสักชิ้นจะสำเร็จขึ้นมาได้ต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนและหาทางออกเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้

ตัวอย่างเช่น เมื่อเราจะปั้นรูปปั้นสักชิ้น เราก็ต้องคิดว่าจะใช้ดินเหนียวปั้นยังไง ใช้เครื่องมืออะไร ถึงจะออกมาได้ในแบบที่เราต้องการ

ในศิลปะการแสดง เมื่อเราต้องการสร้างเรื่องราวเพื่อสื่อสารกับผู้ชม เราก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถสื่อความรู้สึก สื่ออารมณ์ได้สำเร็จ

ในศิลปะการวาดรูป เราก็ต้องคิดว่าจะใช้เทคนิคอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร ใช้สีอะไร ให้ภาพออกมาเหมือนที่เราจินตนาการ

เมื่อเราต้องการสร้างศิลปะสักชิ้นหนึ่ง เราจะต้องเผชิญกับปัญหาในทุกๆกระบวนการ และต้องคิดหาทางออกตลอดเวลาเพื่อทำงานชิ้นนั้นให้สำเร็จ โดยวิธีแก้ปัญหาก็ล้วนเป็นเชิงสร้างสรรค์ที่เรามีอิสระที่จะคิดหาทางออกโดยไม่ต้องกำหนดกรอบที่ตายตัว ซึ่งเป็นการฝึกทักษะและพัฒนาการเด็กให้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ภายใต้ตรรกกะเหตุผล ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญเมื่อเด็กเติบโตขึ้นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคต
 เมื่อลูกของเราขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก วิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลดีอย่างยิ่งคือลองให้ลูกได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงออก โดยเฉพาะการแสดงบนเวที
3. ความมั่นใจในตัวเอง
เมื่อลูกของเราขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก วิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลดีอย่างยิ่งคือลองให้ลูกได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงออก โดยเฉพาะการแสดงบนเวที

ศิลปะการแสดงจะช่วยให้เรากล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าที่จะยึดครองเวทีและสื่อสารกับคนดูจำนวนมาก

เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าคอมฟอร์ทโซนหรือคือพื้นที่ที่เราสบายใจ ในเด็กที่ขี้อายจะกลัวไม่กล้าออกมาจากพื้นที่นี้ จะทำแต่สิ่งที่ตัวเองเคยชิน สบายใจ แต่เมื่อเด็กเคยชินกับการแสดงออกผ่านศิลปะการแสดง ความกล้าก็จะตามมา ทำให้เด็กไม่กลัวที่จะก้าวออกมา กล้าที่จะผิดพลาด และไม่หวาดกลัวกับความล้มเหลว สิ่งเหล่านี้คือความกล้าและความมั่นใจที่ลูกจะได้รับจากการเรียนรู้ศิลปะการแสดงบนเวที
พัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆหลายๆด้านจำเป็นต้องใช้ความอดทนพยายามเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กเรียนดนตรี ก็คงไม่เริ่มจากเล่นเพลงที่ยากในทันที
4. ความขยันหมั่นเพียร อดทนพยายาม
พัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆหลายๆด้านจำเป็นต้องใช้ความอดทนพยายามเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กเรียนดนตรี ก็คงไม่เริ่มจากเล่นเพลงที่ยากในทันที เด็กจะเข้าใจว่าจะต้องเริ่มเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมาย และยิ่งพัฒนาตัวเองได้เร็วเท่าไร เราก็จะสามารถเล่นเพลงที่เราต้องการได้เร็วเท่านั้น

ซึ่งนี่คือการปลูกฝังให้ลูกเข้าใจและเคยชินกับการใช้ความอดทนพยายามเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ
 ศิลปะหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีกลุ่ม การแสดงเวที ล้วนช่วยให้เด็กฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม เด็กจะรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้การแสดงประสบความสำเร็จศิลปะหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีกลุ่ม การแสดงเวที ล้วนช่วยให้เด็กฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม เด็กจะรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้การแสดงประสบความสำเร็จ
5. ความร่วมมือสามัคคี
ศิลปะหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีกลุ่ม การแสดงเวที ล้วนช่วยให้เด็กฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม เด็กจะรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้การแสดงประสบความสำเร็จ และจะสำเร็จได้ก็ไม่ใช่เกิดจากตัวเองเพียงคนเดียว แต่เกิดจากการร่วมมือกันในกลุ่ม

ซึ่งเมื่อประสบความสำเร็จแล้ว แม้ว่าเด็กจะไม่ได้บทบาทที่เด่นหรือสำคัญที่สุด เด็กก็จะมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำมีความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
ศิลปะคือการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านทางภาพ ผ่านทางการแสดง การเต้น การเคลื่อนไหวร่างกาย ล้วนแล้วแต่ทำให้เด็กมั่นใจและเรียนรู้วิธีในการสื่อสารสิ่งที่ตนต้องการ
6. ทักษะการสื่อสาร
ศิลปะคือการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านทางภาพ ผ่านทางการแสดง การเต้น การเคลื่อนไหวร่างกาย ล้วนแล้วแต่ทำให้เด็กมั่นใจและเรียนรู้วิธีในการสื่อสารสิ่งที่ตนต้องการ เรียนรู้ภาษาภาพภาษากาย ทักษะการใช้คำพูด ซึ่งล้วนแล้วมีประโยชน์ต่อการเข้าสังคมในอนาคต
ผู้ใหญ่หลายคนมีปัญหาและไม่เข้าใจการติเพื่อก่อ หลายๆคนกลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ จนไม่กล้าฟังความคิดเห็น ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตัวเองในอนาคตได้
7. การเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็น
ผู้ใหญ่หลายคนมีปัญหาและไม่เข้าใจการติเพื่อก่อ หลายๆคนกลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ จนไม่กล้าฟังความคิดเห็น ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตัวเองในอนาคตได้

หากเราสามารถปลูกฝังให้เด็กเคยชินกับการรับฟังคำวิจารณ์ การเสนอแนะและการติชม จะส่งผลให้เด็กสามารถเปิดรับคำวิจารณ์และความเห็นได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เราสามารถฝึกให้ลูกเรียนรู้ที่จะรับฟังความเห็นผ่านทางศิลปะ เมื่อลูกสร้างสรรค์ศิลปะออกมาสักชิ้นหนึ่งหรือการแสดงสักอย่างหนึ่ง ความเห็นจากคนรอบข้างจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เรียนรู้ที่จะปรับปรุงตัวเองได้สำเร็จ
ศิลปะจะช่วยฝึกสมาธิให้ลูกได้อย่างดีเยี่ยม เด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น ไม่นิ่ง ไม่อยู่เฉย จะเรียนรู้ที่จะจดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองทำ และจะเรียนรู้ที่จะทำอย่างเพลิดเพลิน
8. เพิ่มสมาธิเด็ก
ศิลปะจะช่วยฝึกสมาธิให้ลูกได้อย่างดีเยี่ยม เด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น ไม่นิ่ง ไม่อยู่เฉย จะเรียนรู้ที่จะจดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองทำ และจะเรียนรู้ที่จะทำอย่างเพลิดเพลิน เมื่อเด็กรู้สึกสนุกและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งวาดรูปเล่น การเล่นดนตรี การเต้น การร้อง ก็ล้วนแล้วช่วยสร้างสมาธิ ให้เด็กเรียนรู้ที่จะตั้งใจ จดจ่อ กับสิ่งที่ทำ และสมาธินี้ก็จะส่งผลถึงการเรียนและกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันอีกด้วย

การสร้างศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี ภาพวาด การแสดง ล้วนแล้วแต่ต้องใช้การฝึกฝน อดทน การตรงต่อเวลาในการฝึกซ้อม และเมื่อประสบความสำเร็จแล้วรางวัลที่ได้คือการภูมิใจในตัวเอง
9. ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ
การสร้างศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี ภาพวาด การแสดง ล้วนแล้วแต่ต้องใช้การฝึกฝน อดทน การตรงต่อเวลาในการฝึกซ้อม และเมื่อประสบความสำเร็จแล้วรางวัลที่ได้คือการภูมิใจในตัวเอง เสียงตบมือ คำชื่นชมจากคนรอบข้าง ซึ่งรางวัลจากความสำเร็จที่ทำให้รู้สึกว่าความพยายามของเราคุ้มค้า จะเป็นแรงผลักดันในอนาคตที่ทำให้ลูกเกิดความมุ่งมั่นและตั้งใจพยายามในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้น
ในศิลปะที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม เด็กจะเรียนรู้ที่จะต้องทำงานร่วมกันและรับผิดชอบร่วมกัน ลูกจะรู้ว่าการกระทำของตนเองมีผลกระทบต่อคนอื่น
10. ความรับผิดชอบ
ในศิลปะที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม เด็กจะเรียนรู้ที่จะต้องทำงานร่วมกันและรับผิดชอบร่วมกัน ลูกจะรู้ว่าการกระทำของตนเองมีผลกระทบต่อคนอื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อเราไปฝึกซ้อมมาไม่ดีพอ คนอื่นๆก็จะได้รับผลเสียไปด้วย อีกทั้ง ในการทำศิลปะ เมื่อลูกทำอะไรที่ผิดพลาด ลูกก็จะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับข้อผิดพลาดของตน รับผิดชอบในจุดที่ผิดพลาด และแก้ไขพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอีกด้วย

ทำสวนเพื่อสุขภาพ

ทำสวนเพื่อสุขภาพ 

credit: www.healthandcuisine.com

ปาร์ตี้กลางสวนของคุณจะสมบูรณ์ไร้ที่ติ  หากว่าสวนของคุณเป็นสวนแห่งความรักที่ได้รับการดูแลจากผู้เป็นเจ้าของเป็นอย่างดี ในการทำสวนด้วยตัวเอง นอกจากว่าคุณจะได้ความสุขจากการเห็นดอกไม้ใบหญ้างดงามขึ้นจากมือของคุณเองแล้ว นักธรรมชาติบำบัดยังบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฟื้นฟูร่างกายหลังการเจ็บป่วย รวมถึงผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถออกกำลังที่ต้องใช้แรง เช่น แอโรบิก ว่ายน้ำ จ๊อกกิ้ง
    การขุดดิน ถอนหญ้า ปลูกต้นไม้ หรือการตัดกิ่งก้านอย่างเพลิดเพลินนั้น ทำให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว ใช้พลังงานไปพร้อมกับ
ความสบายใจ เรียกว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจไปพร้อมกันเลย เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้จะช่วยให้การทำสวนของคุณปลอดภัยและได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น   
- ก่อนจะเริ่มทำสวน ปล่อยใจให้เป็นอิสระปลอดโปร่งจากความกังวลต่างๆ แล้วเพลิดเพลินกับกิจกรรมตรงหน้าเช่นเดียวกับการออกกำลังกายอื่นๆ   
- ลงมือทำอย่างกระฉับกระเฉง แข็งขันเพื่อให้สิ่งที่ทำส่งผลดีต่อกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของคุณ   
- จัดสรรเวลาวันละ 30 นาทีเป็นเวลาทำสวนประจำวันของคุณ   
- เก็บอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ควรวางเกะกะ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ   
- สวนที่เหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูร่างกายควรเป็นสวนที่ไม่รกหรือมีต้นไม้ใหญ่มาก ควรเป็นต้นไม้ดอกไม้พุ่มที่ง่ายต่อการดูแล   
- ป้องกันความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสอุปกรณ์ด้วยการสวมถุงมือนุ่มๆ
    ถึงเวลาให้ดอกไม้ในสวนเบิกบานพร้อมกับหัวใจคุณแล้วค่ะ


วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เรียนภาษาอังกฤษกับหลักสูตร Jolly Grammar จาก ประเทศอังกฤษ

   เรียนภาษาอังกฤษกับหลักสูตร Jolly Grammar จาก ประเทศอังกฤษ

   เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 02.270.0249 - 086.339.1017 เรียนภาษาอังกฤษกับหลักสูตร Jolly Grammar

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ น้องๆ อายุตั้งแต่ ขวบขึ้นไป
Jolly Grammar เป็นการผสมผสาน หลักสูตร Jolly Phonics กับ English Grammar เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
Phonics  คือ กระบวนการอ่านด้วยการถอดรหัสความสัมพันธ์ของคำกับเสียงของตัวอักษร ซึ่งจะช่วยสร้างพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปในระยะยาว โดยจะแตกต่างจากกระบวนการท่องจำแบบเดิม เด็กที่เน้นการท่องศัพท์จะเรียนรู้จากการจดจำคำศัพท์ทั้งคำ (whole word approach) และจะไม่สามารถอ่านคำใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง แม้คำเหล่านั้นจะสะกดคล้ายคลึงกันเพียงไรก็ตาม Grammar  คือ หลักไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษ ส่วนประกอบต่างๆ ของภาษาที่บอกให้ผู้เรียนรู้ว่าในการเขียนหรือพูดนั้นจะต้องมีระเบียบวิธีอย่างไร เช่นการตั้งคำถาม การใช้คำต่างๆ เป็นประธาน กริยา หรือ กรรม ของประโยค ลักษณะรูปแบบของประโยคต่างๆ ที่มีความหมายแตกต่างกันไป


หลักสูตร  Jolly Grammar  จึงใช้หลักการของการอ่านออกเสียง กิจกรรม และสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ ของ Jolly Phonics ควบคู่ไปกับการสอน ไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษ เพราะเด็กวัย ตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป จำเป็นต้องเริ่มเข้าใจ grammar  ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักการใช้ภาษาอังกฤษต่อไป


กลุ่มผู้เรียน  7 ขวบขึ้นไป
*มีพื้นฐานทางด้านโฟนิคส์ หรือหากไม่มี จะมีการสอนทบทวน ขึ้นอยู่กับระดับทักษะ*
ระยะเวลา 100 ชม แบ่งเป็น 5 level ละ 20 ชม.
ราคา 7500 ต่อ 1  level
: )
“Think in English!”
Email: learn@lingothailand.com
Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
Twitter: @lingothailand
Instagram: lingothailand 


 


                                                                    Lingo Team!

English for Interviews สนทนาเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ


   คอร์สเรียนสนทนาเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

   เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 02.270.0249                                        Short Course                             

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ภายใน 1 วัน ก่อนนำไปใช้งานจริง


English for Job Interviews Group4-8 PX
คอร์ส เรียนสนทนา เพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฝึกทักษะ โต้ตอบ การสนทนา อย่างเป็นทางการ เตรียมตอบคำถามที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์งาน โดยผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น และตอบคำถามหลักจิตวิทยา ตามสายงานนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง  เพื่อสร้างความมั่นใจ คล่องตัวในการสอบสัมภาษณ์มากขึ้นEnglish for Travel   Group4-8 PX
คอร์สเรียนสนทนา การพูด การฟัง เหมาะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยว ทำงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศ  ให้ผู้เรียนสามารถตอบโต้อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน (Conversation)
เช่น การถามทาง การสั่งอาหาร การซื้อบัตร สินค้าต่างๆ รวมไปถึงการบอกความต้องการในทุกๆเรื่อง เป็นต้นEnglish for Visa Interviews  Group4-8 PX
คอร์ส เรียนสนทนา เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ขอวีซ่าสถานทูต เน้นทักษะการฟัง การโต้ตอบ ประโยคคำถาม ติวเข้มประโยคเด็ดที่ใช้ในการสัมภาษณ์ขอวีซ่า
ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ ตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องเสียเวลา เรียนวันนี้สอบสัมภาษณ์พรุ่งนี้ได้เลย


English for Business Emails  Group4-8 PX
คอร์สเรียนการเขียนอีเมล์ที่พบบ่อยในธรุกิจ อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เน้นทักษะการเขียน
การใช้รูปประโยคที่เหมาะสม
เทคนิคการเขียนอีเมล์
คำย่อที่ใช้ใน อีเมล์

ผู้เรียนจะได้รับรูปแบบ อีเมล์ ที่นำไปใช้ได้ในสถานการณ์ ทุกรูปแบบ

     English for Telephoning   Group4-8 PX
คอร์สเรียนสนทนาทางโทรศัพท์  ในหลักสูตรเฉพาะ ตรงกับทุกธุรกิจ งานขาย งานบริการ งาน รับโทรศัพท์เน้นตอบคำถาม การต่อสายไปยังสายอื่น
รูปประโยคทีใช้ในการรับโทรศัพท์
รวมบทสนทนา คำทักทายภาษาอังกฤษตามสถานการณ์

     สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
        รูปแบบประโยค
        ประโยคเด็ด
        เคล็ดลับการเขียน สนทนาโต้ตอบ
        คำศัพท์ตามรูปแบบที่เรียน และตามความต้องการของผู้เรียน

English for Job Interviews      1,500 บาท
English for Travel                    1,500 บาท
English for Visa Interviews     1,500 บาท
English for Business Emails    1,500 บาท
English for Telephoning          1,500 บาท

: )
“Think in English!”

Email: learn@lingothailand.com
Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
Twitter: @lingothailand
Instagram: lingothailand 


 

                                                                    Lingo Team!
English for Interviews สนทนาเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ


   คอร์สเรียนสนทนาเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

    เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 02.270.0249                                        Short Course                             

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ภายใน 1 วัน ก่อนนำไปใช้งานจริง


English for Job Interviews Group4-8 PX
คอร์ส เรียนสนทนา เพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฝึกทักษะ โต้ตอบ การสนทนา อย่างเป็นทางการ เตรียมตอบคำถามที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์งาน โดยผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น และตอบคำถามหลักจิตวิทยา ตามสายงานนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง  เพื่อสร้างความมั่นใจ คล่องตัวในการสอบสัมภาษณ์มากขึ้นEnglish for Travel   Group4-8 PX
คอร์สเรียนสนทนา การพูด การฟัง เหมาะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยว ทำงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศ  ให้ผู้เรียนสามารถตอบโต้อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน (Conversation)
เช่น การถามทาง การสั่งอาหาร การซื้อบัตร สินค้าต่างๆ รวมไปถึงการบอกความต้องการในทุกๆเรื่อง เป็นต้นEnglish for Visa Interviews  Group4-8 PX
คอร์ส เรียนสนทนา เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ขอวีซ่าสถานทูต เน้นทักษะการฟัง การโต้ตอบ ประโยคคำถาม ติวเข้มประโยคเด็ดที่ใช้ในการสัมภาษณ์ขอวีซ่า
ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ ตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องเสียเวลา เรียนวันนี้สอบสัมภาษณ์พรุ่งนี้ได้เลย


English for Business Emails  Group4-8 PX
คอร์สเรียนการเขียนอีเมล์ที่พบบ่อยในธรุกิจ อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เน้นทักษะการเขียน
การใช้รูปประโยคที่เหมาะสม
เทคนิคการเขียนอีเมล์
คำย่อที่ใช้ใน อีเมล์

ผู้เรียนจะได้รับรูปแบบ อีเมล์ ที่นำไปใช้ได้ในสถานการณ์ ทุกรูปแบบ

     English for Telephoning   Group4-8 PX
คอร์สเรียนสนทนาทางโทรศัพท์  ในหลักสูตรเฉพาะ ตรงกับทุกธุรกิจ งานขาย งานบริการ งาน รับโทรศัพท์เน้นตอบคำถาม การต่อสายไปยังสายอื่น
รูปประโยคทีใช้ในการรับโทรศัพท์
รวมบทสนทนา คำทักทายภาษาอังกฤษตามสถานการณ์

     สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
        รูปแบบประโยค
        ประโยคเด็ด
        เคล็ดลับการเขียน สนทนาโต้ตอบ
        คำศัพท์ตามรูปแบบที่เรียน และตามความต้องการของผู้เรียน

English for Job Interviews      1,500 บาท
English for Travel                    1,500 บาท
English for Visa Interviews     1,500 บาท
English for Business Emails    1,500 บาท
English for Telephoning          1,500 บาท

: )
“Think in English!”

Email: learn@lingothailand.com
Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
Twitter: @lingothailand
Instagram: lingothailand 


 

                                                                    Lingo Team!