วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประโยคภาษาอังกฤษ การถามชื่อ ที่อยู่และการเรียน English Phrases: Asking About Work and Studies


ประโยคภาษาอังกฤษ การถามชื่อ ที่อยู่และการเรียน English Phrases: Asking About Work and Studies การถามชื่อ ที่อยู่และการเรียน

การถามชื่อ

What’s your name? คุณชื่ออะไร

What’s your surname, family name, last name, second name? นามสกุลอะไร

การถามที่อยู่
Where are you from? คุณมาจากไหน
Where do you come from? คุณมาจากไหน
Where do you live? คุณอยู่ที่ไหน
Where are you staying now? ตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหน
What is your village? คุณอยู่หมู่บ้านอะไร
What’s your address? ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Could I/May I have your address? ขอทราบที่อยู่ของคุณได้ไหม
Could you tell/give me your address? กรุณาบอกที่อยู่ของคุณได้ไหม
Could you write your address for me? กรุณาเขียนที่อยู่ของคุณได้ไหม
การถามเกี่ยวกับการเรียน
What do you study? คุณเรียนอะไร
Where do you study? คุณเรียนที่ไหน
What is your school? โรงเรียนคุณอยู่ที่ไหน
What school are you in? คุณอยู่โรงเรียนอะไร
What year are you in? คุณอยู่ปีไหน/ชั้นอะไร
Do you have a part-time job? คุณมีงานพิเศษหรือเปล่า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น