วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประโยคภาษาอังกฤษ การเชิญ English Phrases: Inviting

ประโยคภาษาอังกฤษ การเชิญ English Phrases: Inviting
การเชิญ (Inviting)
การเชิญ
Would you like to join the ride? คุณจะนั่งรถไปด้วยกันไหม
How about playing football? เล่นฟุตบอลกันไหม
Do you want to go swimming? คุณอยากไปว่ายน้ำไหม
การตอบรับคำเชิญ
Thank you. I'd love to. ขอบคุณ ตกลง
Thanks. That sounds fun. ขอบคุณ ฟังดูน่าสนุกนะ
Thanks a lot. That sounds great! ขอบคุณ ฟังดูเยี่ยมเลย
การปฏิเสธคำเชิญ
I'm sorry but I'm so busy. ผมเสียใจ ผมไม่ว่าง
I'm sorry. I can't. I have something to do. ผมเสียใจ ผมมีอะไรต้องทำ
I'm sorry. I already have a plan this evening. ผมเสียใจ ผมไม่ว่างเย็นนี้
สำนวนอื่น ๆ ได้แก่
Thank you for your invitation. ขอบคุณที่เชิญมา
Thank you for inviting me. ขอบคุณที่เชิญมา
Thank you for coming. ขอบคุณที่มา
I'm glad you could come. ดีใจที่เธอมาได้
It's good to see you. ดีใจที่ได้พบคุณ
Come in, please. เข้ามาข้างในก่อน
Could I see Mary? ขอพบแมรี่ได้ไหม
Just a moment, please. รอสักครู่นะ
I'm sorry. She is out now. เสียใจด้วย ตอนนี้เธอออกไปข้างนอก
Have/take a seat, please. เชิญนั่ง
I've been waiting for you. ผมกำลังรอคุณอยู่
I was afraid you weren't coming. ฉันคิดว่าคุณจะไม่มาแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น