วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประโยคภาษาอังกฤษ การขอร้อง English Phrases: Requestingประโยคภาษาอังกฤษ การขอร้อง English Phrases: Requesting
การขอร้อง (Requesting)
การขอร้อง
Can/Could I ….., please? ผมสามารถ …. ได้ไหม
Can you help me? คุณช่วยผมได้ไหม
Would you mind ….? คุณจะช่วย ….. ได้ไหม
Do you mind …..? คุณจะช่วย ….. ได้ไหม
การตอบรับคำขอร้อง
Yes./Yes, of course. ได้/ได้เลย
Sure! ได้เลย
No problem! ไม่มีปัญหา
การปฏิเสธคำขอร้อง
Sorry./I'm sorry. ผมเสียใจ
I'm sorry. I need it myself. ผมเสียใจ ผมจำเป็นต้องใช้
I'm afraid I can't. ผมเกรงว่าจะไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น