วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประโยคภาษาอังกฤษ การเสนอให้ความช่วยเหลือ English Phrases: Offering Help
ประโยคภาษาอังกฤษ การเสนอให้ความช่วยเหลือ English Phrases: Offering Help

การเสนอให้ความช่วยเหลือ (Offering Help)
การเสนอ สำนวนที่มักใช้ ได้แก่
Can I help you? มีอะไรให้ผมช่วยไหม
Would you like me to help you? คุณอยากให้ฉันช่วยไหม
Let me help you with this. ขอให้ผมช่วยคุณเรื่องนี้เถอะ
Can I give you a hand? ฉันขอช่วยคุณได้ไหม
การตอบรับความช่วยเหลือ
Thank you very much. You’re so kind. ขอบคุณมาก คุณกรุณามากเลย
Thanks. It’s very kind/nice of you. ขอบคุณ คุณดีมากเลย
การตอบรับความช่วยเหลือ
Thank you very much. You’re so kind. ขอบคุณมาก คุณกรุณามากเลย
Thanks. It’s very kind/nice of you. ขอบคุณ คุณดีมากเลย
การปฏิเสธความช่วยเหลือ
Thanks a lot. But I think I should do that myself.
ขอบคุณมาก แต่ผมคิดว่าผมควรทำเอง
Thank you very much. But I should be responsible for that.
ขอบคุณมาก แต่ผมควรรับผิดชอบมันเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น