วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ กิจวัตรประจำวัน English Phrases: Everyday Activities


ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ กิจวัตรประจำวัน English Phrases: Everyday Activities 
กิจวัตรประจำวัน
wake up ตื่นนอน/รู้สึกตัว
get up ตื่นนอน, ลุกขึ้น
breakfast อาหารเช้า
brunch อาหารเข้า+กลางวัน
lunch อาหารกลางวัน
dinner อาหารเย็น
early แต่เช้า, ก่อน
late ช้า, สาย, ดึก
activities กิจกรรม
routine กิจวัตรประจำวัน
hobby งานอดิเรก
leave home ออกจากบ้าน
arrive at college ไปถึงวิทยาลัย
get/arrive home กลับถึงบ้าน
free/spare time เวลาว่าง
weekend วันหยุดสุดสัปดาห์
weekday/working day/workday วันธรรมดา/วันทำงาน (จันทร์-ศุกร์)
ลักษณะการกระทำ
always เสมอ ๆ
usually ปกติ
often บ่อย ๆ
sometimes บางครั้ง
occasionally บางโอกาส
seldom ไม่ค่อยจะ
from time to time บางครั้งบางคราว
rarely แทบจะไม่
ever เคย
never ไม่เคย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น