วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ Common Collocations

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ Common Collocations

  credit: eslbuzz

ent

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คำคม ข้อคิดดีๆ 


^________^ 

“You just can’t beat the person who never gives up.” ~ Babe Ruth

Image result for babe ruth baseball

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

  credit: studentcommitee


วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คำคม ข้อคิดดี Strength

คำคม ข้อคิดดี Strength 

^________^ 

Strength doesn’t come from what you can do.It comes from overcoming the thing you once thought you couldn’t.
ความเข้มแข็งไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณทำได้อยู่แล้วแต่มันมาจากสิ่งที่ครั้งหนึ่งคุณคิดว่าทำมันไม่ได้แต่สุดท้ายคุณก็สามารถทำมันได้

Image result for strength

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับรองเท้าบูท  คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับรองเท้าบูท
  www.esl.com

มาเตรียมตัวไป English for Work and Travel กันเถอะ รับรู้เคล็ดลับต่างๆเพื่อไปอยู่ในประเทศต่างแดนอย่างมั่นใจ

   มาเตรียมตัวไป English for Work and Travel กันเถอะ รับรู้เคล็ดลับต่างๆเพื่อไปอยู่ในประเทศต่างแดนอย่างมั่นใจ

   www.lingothailand.com
English for Work and Travel 


หลักสูตร English for Work and Travel  

หลักสูตรพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวไป Work and Travel ในต่างประเทศ

หลักสูตรนี้จะสานฝันของคุณ โดยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมของอเมริกา ให้คุณเตรียมรับมือกับ situation ต่างๆ ที่จะต้องเผชิญคุณจะได้รับทริคและเคล็ดลับในการฟัง พูด รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ทีต่างประเทศ คอร์สเรียนสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่แสนใจดีเเลว้มากด้วยประสบการณ์ ทีพร้อมจะถ่ายทอดให้แก่คุณ


หัวข้อในการเรียน:
การสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ 
การขอ Visa
การเดินทาง 
Socializing
การสื่อสารโต้ตอบ
การสร้างประโยคคำถาม/ประโยคคำตอบ
Role-play 
หลักไวยากรณ์


: )
“Think in English!”
Email: learn@lingothailand.com
Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
Twitter: @lingothailand
Instagram: lingothailand 

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป Adult Basic Chinese

  หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานที่สอนโดยชาวจีน 

  www.lingothailand.com
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป
Adult Basic Chinese  
(ระดับละ 24 ชั่งโมง  จบหลับสูตร 4 ระดับ)
รวมทักษะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคล
ทั่วไป รวมทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา
ในได้ชีวิตประจำวัน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับธรุกิจ
Business Chinese

(ระดับละ 24 ชั่งโมง จบหลับสูตร  4 ระดับ)
เป็นหลักสูตรการใช้ภาษาจีนในบริบทเชิงธรุกิจ รูปแบบประโยค
สถานการณ์ที่ใช้ในที่ทำงานในอาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
ติดต่อสื่อสารงานกับคนจีน เน้นทักษะการสื่อสารเจรจา โต้ตอบ
การนำเสนอ การประชุม ตลอดจนการเขียนระดับสูง


หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก
Kids Chinese  

(ระดับละ 24 ชั่งโมง  จบหลับสูตร 3 ระดับ)
หลักสูตรนี้ เป็นระบบการสอน อ่าน-เขียน-พูด ภาษาจีน
แทรกกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาจีนให้เด็กเรียนรู้
ประโยคพื้นฐานจนถึงขั้นสูง  และ ฝึกเขียน อักษร ภาษาจีน
ในบรรยากาศที่สนุกสนาน

Adult Basic Chinese
Basic-Elementary-Intermediate-Advanced
(24 hrs per course/4 courses per level)
The complete course targets on the developing your fundamental skills: listening, speaking, reading, and writing skills. Proven fast results, students are surprised by their rapid grasp of the language. Additional private lessons can also be taken for review and extra practice.

Business Chinese
Basic-Elementary-Intermediate-Advanced
(24 hrs per course/4 courses per level)
The course is designed for students interested in developing their business language skills in Chinese. Course materials are business focused in listening, speaking, reading, and writing.  In addition to developing communication skills the course also aims at building better business relationships with Chinese clients.

Kids Chinese
Level 1 - 2 - 3  
The course provides children with an early advantage in laying their Chinese foundation. The course focuses on speaking and listening skills through a fun learning environment and an activity based approach. Classes are small ensuring that no student is left behind.


“Think in English!”
Email: learn@lingothailand.com
Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
Twitter: @lingothailand
Instagram: lingothailand