วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เเนะนำเพลงใหม่เพลงดัง Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow Lyrics

เเนะนำเพลงใหม่เพลงดัง Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow Lyrics 

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo สนุกเป็นกันเอง 086.339.1017 

[Verse 1: Bradley Cooper]
Tell me somethin' girl
Are you happy in this modern world?
Or do you need more
Is there somethin' else you're searchin' for?

[Refrain: Bradley Cooper]
I'm fallin'
In all the good times
I find myself longin' for change
And in the bad times I fear myself

[Verse 2: Lady Gaga]
Tell me something boy
Aren't you tired tryin' to fill that void?
Or do you need more
Ain't it hard keepin' it so hardcore?

[Refrain: Lady Gaga]
I'm falling
In all the good times
I find myself longing for change
And in the bad times I fear myself

[Chorus: Lady Gaga]
I'm off the deep end
Watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface
Where they can't hurt us
We're far from the shallow now

[Post-Chorus: Lady Gaga & Bradley Cooper]
In the sha-ha-sha-ha-low
In the sha-ha-sha-la-la-la-low
In the sha-ha-sha-ha-ha-low
We're far from the shallow now

[Bridge: Lady Gaga]
Ooooo aahaaa ooou (s)
Ooo ouo oooo haaaa (s)

[Chorus: Lady Gaga]
I'm off the deep end
Watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface
Where they can't hurt us
We're far from the shallow now

[Post-Chorus: Lady Gaga & Bradley Cooper]
In the sha-ha-sha-ha-low
In the sha-ha-sha-la-la-la-low
In the sha-ha-sha-ha-ha-low
We're far from the shallow now

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวในเเละนอกสถานที่

  เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวในเเละนอกสถานที่

  เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 086-339-1017


English Private/Small Group Course


หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ แบบตัวต่อตัว 1:1 หรือจัดกลุ่มเพื่อนที่สนใจตรงกันมาเรียน (กลุ่มละ 2-5 คน)  เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์ชาวไทยที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์
ด้วยหลักสูตร Customized Course จัดหลักสูตรให้แบบเฉพาะตัวผู้เรียน ตามระดับความรู้ หรือสามารถ จัดหลักสูตรที่ต้องการเรียนได้  เช่น
 • English Conversation
 • Writing
 • Grammar
 • Listening
 • Exam
 • Business English
 • Job/University Interview
 • E-mail & Telephoning
 • Kid English
 • Phonics Skill
         ด้วยการรวมบทเรียนผสมผสาน กับบทเรียนในห้องเรียนและการเรียนภาษาอังกฤษรายบุคคล
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบทเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  
         ผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่คุณสามารถกำหนดได้เองตามความต้องการ

วันและเวลาเรียน
 • ระยะเวลาเรียน สามารถเลือกลงชั่งโมงเรียน 30-60-90-120 ชั่งโมง
 • สามารถกำหนดวันและเวลาตามที่ผู้เรียนต้องการได้
 • เรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง
 • “Think in English!”


  Email: learn@lingothailand.com
  Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
  Facebook: www.facebook.com/englishlingothailand
  Twitter: @lingothailand
  Instagram: lingothailand