วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ Planets Vocabulary

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ Planets  Vocabulary

  www.lingothailand.comStay strong the weekend is coming

Stay strong the weekend is coming!


www.lingothailand.com 086-3391-1017

Stay strong the weekend is coming
สู้ๆนะ สุดสัปดาห์กำลังจะมาถึงแล้ว
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ Plants Vocabulary  คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ Plants Vocabulary

  www.lingothailand.com

คำคม ข้อคิดดี ... make the day count  คำคม ข้อคิดดี ... make the day count

  www.lingothailand.com


Don’t count the day, make the day count. 
อย่ามัวแต่คอยนับวัน แต่จงทำทุกวันให้คุ้มค่า

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประโยคที่ใช้ในการลงท้ายอีเมล


  ปะโยคที่ใช้ในการลงท้ายอีเมล


  credit: englishlessonsviaskype.com

คำคม ข้อคิดดี The smallest change การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ

คำคม ข้อคิดดี The smallest change การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ 

www.lingothailand.com 086-3391-1017

The smallest change can make the biggest difference.
การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ อาจนำมาซึ่งจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่