วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เเนะนำเพลงใหม่เพลงดัง Avril Lavigne Head Above Water Lyrics

เเนะนำเพลงใหม่เพลงดัง Avril Lavigne Head Above Water Lyrics 

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo สนุกเป็นกันเอง 086.339.1017 I've gotta keep the calm before the storm
I don't want less, I don't want more
Must bar the windows and the doors
To keep me safe, to keep me warm

Yeah my life is what I'm fighting for
Can't part the sea, can't reach the shore
And my voice becomes the driving force
I won't let this pull me overboard

God, keep my head above water
Don't let me drown, it gets harder
I'll meet you there at the altar
As I fall down to my knees
Don't let me drown, drown, drown
Don't let me, don't let me, don't let me drown

So pull me up from down below
'Cause I'm underneath the undertow
Come dry me off and hold me close
I need you now I need you most

God, keep my head above water
Don't let me drown, it gets harder
I'll meet you there at the altar
As I fall down to my knees
Don't let me drown, drown, drown
(Don't let me, don't let me, don't let me drown)
Don't let me drown, drown, drown
And keep my head above water
(Don't let me, don't let me, don't let me drown)
Above water

And I can't see in the stormy weather
I can't seem to keep it all together
And I can't swim the ocean like this forever
And I can't breathe

God, keep my head above water
I lose my breath at the bottom
Come rescue me, I'll be waiting
I'm too young to fall asleep

So God, keep my head above water
Don't let me drown, it gets harder
I'll meet you there at the altar
As I fall down to my knees

Don't let me drown
Don't let me drown
(Don't let me, don't let me, don't let me drown)
Don't let me drown
And keep my head above water
(Don't let me, don't let me, don't let me drown)
Above water


คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ Emailing

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ Emailing


  credit: hello english


วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิชิตข้อสอบTOEFL/ IELTS ได้อย่างตามคาดหมาย

   พิชิตข้อสอบTOEFL/ IELTS ได้อย่างตามคาดหมาย 

   www.lingothailand.com 


 TOEFL/ IELTS Exam Course

หลักสูตรสอน เทคนิคการสอบ TOEFL/ IELTS แบบเข้าใจง่าย

           หากคุณกำลังจะไปศึกษา หรือทำงานต่อต่างประเทศ และจำเป็นที่จะต้องสอบ ข้อสอบ TOEFL/ IELTS  ทางลิงโก้ มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ เฉพาะด้านที่จะให้เรื่องสอบกลายเป็นเรื่อง ง่าย กับหลักสูตรคอร์ส เตรียมสอบ TOEFL/ IELTS โดยเฉพาะ
 เรียนรู้เคล็ดลับ ทิป ข้อสอบ เพื่อให้คุณได้พิชิตข้อสอบ
TOEFL/ IELTS ได้อย่างตามคาดหมาย

ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่าง การสอบ TOEFL/ IELTS คือ  

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เป็น  การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน  เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ  หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนน TOEFL  จะใช้ได้เป็นระยะเวลา ปี ซึ่งการสอบ TOEFL จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง  (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing)  โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ
IELTS (International English Language Testing System) คือ การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป  โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ เช่น  สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา  และผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐาน ไปยังประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์  IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ทักษะ คือ การฟัง การพูด  การอ่าน และ การเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็น  แต่ละส่วนทั้ง ทักษะ 

โดยผลคะแนน IELTS เก็บไว้ใช้ได้ ปี 

ในการสอบ IELTS ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น แบบคือ  สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเพื่อนำผลไปสมัครเรียนต่อ และ สำหรับการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสองแบบจะได้รับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบการฟังและ  การพูดฉบับเดียวกัน ส่วนการทดสอบการเขียนและการอ่านจะใช้ข้อสอบคนละแบบ  ซึ่งแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ

รูปแบบของการทดสอบแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ

      1. เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules) เพื่อเป็นการ
      ทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้
      ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท


2. เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING modules) 

 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับ มัธยม  การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ  และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือ  ออสเตรเลีย

ทางสถาบัน ลิงโก้ มีอาจารย์ที่ได้รับการเทรนนิ่งเกี่ยวกับ TOEFL/ IELTS เพราะฉะนั้น เราจึงเชื่อว่าการสอบ และการวัดระดับการสอบ จะได้ผลที่น่าพอใจมากที่สุด
: )

“Think in English!”

Email: learn@lingothailand.com
Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
Twitter: @lingothailand
Instagram: @lingothailand

 

                                                                    Lingo Team!ภาพระบายสี Halloween Coloring Pages

ภาพระบายสี Halloween Coloring Pages

www.coloring-pages.comวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง Construction Material

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง Construction Material

  credit: hello englishเเนะนำเพลงใหม่ Mariah Carey - With You Lyrics

เเนะนำเพลงใหม่ Mariah Carey - With You Lyrics 


เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo สนุกเป็นกันเอง 086.339.1017 
[Intro]
Uh huh
Yeah, yeah, yeah, ooh
With you
With you, you, you
With you, you, you
With you, you, you
Mustard on that beat, ho

[Verse 1]
It was all so overwhelming
She was like “I don’t know, don’t tell me”
He had eyes that said “girl, I’ll save you”
She had doubts, like they might not make it
So both held tight to face it
They wrote vows, she was bound to take him
She was full of such trepidation
There in front of the whole damn nation


[Pre-Hook/Chorus]
It was war, can’t predict the coming storm
Promise that you’ll keep me warm
I don’t wanna play this role
He said “yo, I’ve been loving you so long
Ever since that Bone Thugs song
You ain’t gotta break down, you’re too strong”

[Hook/Chorus]
Ooh, shots of Remy
Playing Confessions, and our bodies blending
Ooh, I’m in love, it’s true
Yeah, damn I f---s with you
And we all make mistakes sometimes
But we muddle through
I don’t know what I’m supposed to do “boy”
Oh baby, I’m in love, it’s true
With you, you, you
With you, you, you
With you, you, you
Baby, I’m in love, it’s true

[Verse 2]
Waves were breaking on the shore
As we were sneaking through that door
Had to leave by half past 4
Still I yearned to touch you more and more

[Pre-Hook/Chorus]
It was war, can’t predict the coming storm
Promise that you’ll keep me warm
I don’t wanna play this role
He said “yo, I’ve been loving you so long
Ever since that Bone Thugs song
You ain’t gotta break down, you’re too strong”

[Hook/Chorus]
Ooh, shots of Remy
Playing Confessions, and our bodies blending
Ooh, I’m in love, it’s true
Yeah, damn I f---s with you
And we all make mistakes sometimes
But we muddle through
I don’t know what I’m supposed to do boy
Oh baby, I’m in love, it’s true

And ooh, shots of Remy
Playing Confessions, and our bodies blending
Ooh, I’m in love, it’s true
Yeah, damn I f---s with you
And we all make mistakes sometimes
But we muddle through
I don’t know what I’m supposed to do boy
Oh baby, I’m in love, it’s true
With you, you, you “with you, with you, with you”
With you, you, you “oh yeah”
With you, you, you “oh yeah”
Oh baby, I’m in love, it’s true

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เเนะนำเพลงใหม่เพลงดัง Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow Lyrics

เเนะนำเพลงใหม่เพลงดัง Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow Lyrics 

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo สนุกเป็นกันเอง 086.339.1017 

[Verse 1: Bradley Cooper]
Tell me somethin' girl
Are you happy in this modern world?
Or do you need more
Is there somethin' else you're searchin' for?

[Refrain: Bradley Cooper]
I'm fallin'
In all the good times
I find myself longin' for change
And in the bad times I fear myself

[Verse 2: Lady Gaga]
Tell me something boy
Aren't you tired tryin' to fill that void?
Or do you need more
Ain't it hard keepin' it so hardcore?

[Refrain: Lady Gaga]
I'm falling
In all the good times
I find myself longing for change
And in the bad times I fear myself

[Chorus: Lady Gaga]
I'm off the deep end
Watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface
Where they can't hurt us
We're far from the shallow now

[Post-Chorus: Lady Gaga & Bradley Cooper]
In the sha-ha-sha-ha-low
In the sha-ha-sha-la-la-la-low
In the sha-ha-sha-ha-ha-low
We're far from the shallow now

[Bridge: Lady Gaga]
Ooooo aahaaa ooou (s)
Ooo ouo oooo haaaa (s)

[Chorus: Lady Gaga]
I'm off the deep end
Watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface
Where they can't hurt us
We're far from the shallow now

[Post-Chorus: Lady Gaga & Bradley Cooper]
In the sha-ha-sha-ha-low
In the sha-ha-sha-la-la-la-low
In the sha-ha-sha-ha-ha-low
We're far from the shallow now

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวในเเละนอกสถานที่

  เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวในเเละนอกสถานที่

  เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 086-339-1017


English Private/Small Group Course


หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ แบบตัวต่อตัว 1:1 หรือจัดกลุ่มเพื่อนที่สนใจตรงกันมาเรียน (กลุ่มละ 2-5 คน)  เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์ชาวไทยที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์
ด้วยหลักสูตร Customized Course จัดหลักสูตรให้แบบเฉพาะตัวผู้เรียน ตามระดับความรู้ หรือสามารถ จัดหลักสูตรที่ต้องการเรียนได้  เช่น
 • English Conversation
 • Writing
 • Grammar
 • Listening
 • Exam
 • Business English
 • Job/University Interview
 • E-mail & Telephoning
 • Kid English
 • Phonics Skill
         ด้วยการรวมบทเรียนผสมผสาน กับบทเรียนในห้องเรียนและการเรียนภาษาอังกฤษรายบุคคล
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบทเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  
         ผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่คุณสามารถกำหนดได้เองตามความต้องการ

วันและเวลาเรียน
 • ระยะเวลาเรียน สามารถเลือกลงชั่งโมงเรียน 30-60-90-120 ชั่งโมง
 • สามารถกำหนดวันและเวลาตามที่ผู้เรียนต้องการได้
 • เรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง
 • “Think in English!”


  Email: learn@lingothailand.com
  Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
  Facebook: www.facebook.com/englishlingothailand
  Twitter: @lingothailand
  Instagram: lingothailand