วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรี

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรี

  credit: hello english


วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คำคมภาษาอังกฤษน่ารู้ Structure determines behavior

คำคมภาษาอังกฤษน่ารู้ Structure determines behavior 

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 02.270.0249 
Structure determines behavior 

Image result for Structure

ภาพระบายสี At the Hospital Coloring Pages

ภาพระบายสี At the Hospital Coloring Pages

www.coloring-pages.com


รู้ไหมเอ่ย Alligator กับ Crocodile เเตกต่างกันอย่างไร

  รู้ไหมเอ่ย Alligator กับ Crocodile เเตกต่างกันอย่างไร


วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวในเเละนอกสถานที่

  เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวในเเละนอกสถานที่

  เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 086-339-1017


English Private/Small Group Course


หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ แบบตัวต่อตัว 1:1 หรือจัดกลุ่มเพื่อนที่สนใจตรงกันมาเรียน (กลุ่มละ 2-5 คน)  เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์ชาวไทยที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์
ด้วยหลักสูตร Customized Course จัดหลักสูตรให้แบบเฉพาะตัวผู้เรียน ตามระดับความรู้ หรือสามารถ จัดหลักสูตรที่ต้องการเรียนได้  เช่น
 • English Conversation
 • Writing
 • Grammar
 • Listening
 • Exam
 • Business English
 • Job/University Interview
 • E-mail & Telephoning
 • Kid English
 • Phonics Skill
         ด้วยการรวมบทเรียนผสมผสาน กับบทเรียนในห้องเรียนและการเรียนภาษาอังกฤษรายบุคคล
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบทเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  
         ผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่คุณสามารถกำหนดได้เองตามความต้องการ

วันและเวลาเรียน
 • ระยะเวลาเรียน สามารถเลือกลงชั่งโมงเรียน 30-60-90-120 ชั่งโมง
 • สามารถกำหนดวันและเวลาตามที่ผู้เรียนต้องการได้
 • เรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง
 • “Think in English!”


  Email: learn@lingothailand.com
  Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
  Facebook: www.facebook.com/englishlingothailand
  Twitter: @lingothailand
  Instagram: lingothailand