วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลเกี่ยวประเภทของพืชตระกลูถั่วจ้า Picture Dictionary Nutsคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลเกี่ยวประเภทของพืชตระกลูถั่วจ้า
ถั่วหลากหลายชนิดมักๆ

www.lingothailand.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น