วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สุภาษิตภาษาอังกฤษ-ไทย - Time and Tide wait for No Man

สุภาษิตภาษาอังกฤษ-ไทย - Time and Tide wait for No Man 


เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 02.270.0249 "Time and tide wait for no man" 
เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น