วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คำคม ข้อคิดดีๆ ความสำเร็จเเละความล้มเหลว


คำคม ข้อคิดดีๆ ความสำเร็จเเละความล้มเหลว


CREDIT: WWW.oknation.net

Failure is an event, not a person
ความล้มเหลว คือ เหตุการณ์ ไม่ใช่ เรื่องของส่วนบุคคล

Failure is a lesson, not a defeat 
ความล้มเหลว เป็น บทเรียน ไม่ใช่ ความพ่ายแพ้

Failure does not mean I have disgraced; it does mean I have dared to try. 
ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่า ฉันได้ศักดิ์ศรีมัน หมายความว่า ฉันได้กล้า ที่จะลอง

Failure does not mean I am inferior;it does mean I am not perfect. 
ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่า ฉัน ไม่ได้เรื่องมัน หมายความว่า ฉันไม่สมบูรณ์แบบ
Failure doesn’t mean you should give up; It does mean you should try harder. 
ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่า คุณควรจะยอมแพ้ มัน หมายความว่า คุณควรจะเพิ่มความพยายามให้มากขึ้น

Failure does not mean that I will never make it; it does mean that I need more practice
ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่า ฉันจะไม่สามารถทำสำเร็จ มัน หมายความว่า ฉันต้องฝึกฝนมากขึ้น

Failure does not mean that I cannot make it myself ; it does mean that I can’t go it alone
ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่า ฉันไม่สามารถทำได้ ด้วยตัวฉันเอง;  มัน หมายความว่า ฉันไม่สามารถทำได้  โดยลำพัง คนเดียว

Failure doesn't mean that God has abandoned you.It means that He has a better plan for you
ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่า พระเจ้าได้ทอดทิ้งคุณ มัน หมายความว่า ท่านมีแผนดีกว่า ให้คุณ

Changes are inevitable part of life
การเปลี่ยนแปลง เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

Life is not a battle but a war.
No matter we lose a few battles, but the war must be won
ชีวิตไม่ได้เป็นการรบ แต่เป็นสงคราม ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ที่จะแพ้บางสนามรบ แต่จะต้องชนะสงคราม
Anyone who is afraid of failure and afraid to face challenges will never taste success. 
คนที่กลัวความล้มเหลว และกลัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทาย จะไม่มีทางที่จะลิ้มรสแห่งความสำเร็จ

There is no sunrise without sunset.
There is no life without death.
There is no success without failures
มีพระอาทิตย์ขึ้น ก็ต้องมีพระอาทิตย์ตก 
มีเกิด ก็ต้องมีตาย
ไม่มีความสำเร็จ ที่ปราศจากความล้มเหลว
Good days give you happiness
Bad days give you experiences;
Both are essential to life.

วันที่ดี ให้ความสุขคุณ
วันที่เลวร้าย ให้ประสบการณ์คุณ
ทั้งสองอย่าง มีความจำเป็นต่อชีวิต

So every time you don't succeed, don't lower your targets but raise your own standards of attempt!!  
ดังนั้น ทุกครั้งที่คุณไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ลดเป้าหมายของคุณ แต่การยกระดับมาตรฐานความพยายามของตัวเอง

When a winner loses,
He always comes back
To be a better winner. 

เมื่อ ผู้ชนะ แพ้
เขา มักจะกลับมา
เป็น ผู้ชนะที่แข็งแกร่งมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น