วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5 อันดับ สถานที่ที่หนาวเย็นที่สุดในโลก

5 อันดับสถานที่ที่หนาว

เย็นที่สุดในโลก


www.theepochtimes.com

อันดับ 5 Snag, Yukon, Canada
c5
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก -63 degrees Celsius (-81.4 Fahrenheit)

อันดับ 4 North Ice, Greenland
c4
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก -66 degrees Celsius (-86.8 Fahrenheit)

อันดับ 3 Verkhoyansk, Russia
c3
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก -69.8 degrees Celsius (-93.64 Fahrenheit)

อันดับ 2 Oymyakon, Russia
c2
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก -71.2 degrees Celsius (-96.16 Fahrenheit)

อันดับ 1 Vostok Station, Antarctica
c1
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก -89.2 degrees Celsius (-128.56 Fahrenheit)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น