วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คำคมดีๆ ของผู้ชนะที่ประสบความสำเร็จคำคมดีๆ ของผู้ชนะที่ประสบความสำเร็จ


CREDIT: WWW.oknation.net 


Vision without action is a daydream.
Action without vision is a nightmare.
Japanese Proverb
วิสัยทัศน์ โดยไม่มีการดำเนินการ คือ การสร้างวิมานในอากาศ
การดำเนินการโดยไม่มีวิสัยทัศน์ คือ ฝันร้าย
ภาษิตญี่ปุ่น

A goal without a plan is just a wish.
Antoine de Saint-Exupéry
เป้าหมาย ที่ปราศจากแผน เป็นเพียงแค่ ความฝัน

The danger for most of us is not that our aim is too high
and we miss it,
but that it is too low and we reach it.
Michelangelo
อันตราย ส่วนใหญ่ของเรา 
ไม่ใช่ว่า เราตั้งเป้าหมาย สูงเกินไป และ ทำไม่ได้
แต่เป็น
การเป้าหมายที่ต่ำเกินไป และ เราทำได้

If you don’t have a competitive advantage, don’t compete.
Jack Welch
ถ้าคุณไม่ได้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน อย่าลงไปแข่ง
เวลช์แจ็ค

You have to learn the rules of the game.
And then you have to play better than anyone else.
Albert Einstein
คุณต้องเรียนรู้กฎของเกม แล้วคุณต้องเล่นให้ดีกว่าคนอื่น
อัลเบิร์ต ไอสไตน์

However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.
Winston Churchill
กลยุทธ์แม้จะสวยงามเพียงไร แต่คุณควรดูที่ผล
วินสตัน เชอร์ชิล

Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal, nothing can help the man with the wrong attitude.
Jefferson
ไม่มีอะไร จะสามารถหยุด คนที่มีทัศนคติเชิงบวก จากการบรรลุเป้าหมายของเขา
ไม่มีอะไร จะสามารถช่วย คนที่มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องได้
เจฟเฟอร์สัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น