วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

12 Love Idioms สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้เกียวกับความรัก

12 Love Idioms 

สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้เกียวกับความรักcredit: www.grammar.netLove idioms Clock Chart

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น