วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นครรัฐวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก - Vatican City – The World’s Smallest Country

Vatican City is a landlocked sovereign city-state whose territory consists of a walled enclave within the city of Rome, Italy. It has an area of approximately 44 hectares (110 acres), and a population of just over 800, making Vatican City the smallest independent state in the world. Vatican City is a sacerdotal-monarchical state, ruled by the Bishop of Rome—the Pope.

นครรัฐวาติกัน (อังกฤษ: State of the Vatican City; อิตาลี: Stato della Città del Vaticano) เป็นนครรัฐตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก นครรัฐวาติกันจัดว่าเป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดในโลก ศูนย์กลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตร ซึ่งออกแบบโดยมีเกลันเจโล


Vatican Flag ธงนครรัฐวาติกัน


Panoramic Map of Vatican City แผนที่นครรัฐวาติกัน
 
VATICAN CITY- MARCH 22:  Pope Benedict XVI holds a candle as he celebrates Easter Vigil mass in Saint Peter's Basilica March 22, 2008 in Vatican City. The Pope baptized seven converts including a former Muslim during the annual mass the night before Easter Sunday.

 

 

credit: wikipedia

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น