วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

US President's Day วันประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาWashington's Birthday is a United States federal holiday celebrated on the third Monday of February in honor of George Washington, the first President of the United States, and to honor all past Presidents.  Presidents' Day was started by President Nixon and set on the day when Washington's Birthday was celebrated.

president20of20us20seal1
วันประธานาธิบดีตรงกับวันจันทร์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันที่รำลึกถึงจอร์จ วอชิงตัน และประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา 

credit: wikipedia  1. George Washington (1789-1797)
 2. John Adams (1797-1801)
 3. Thomas Jefferson (1801-1809)
 4. James Madison (1809-1817)
 5. James Monroe (1817-1825)
 6. John Quincy Adams (1825-1829)
 7. Andrew Jackson (1829-1837)
 8. Martin Van Buren (1837-1841)
 9. William H. Harrison (1841)
 10. John Tyler (1841-1845)
 11. James K. Polk (1841-1849)
 12. Zachary Taylor (1849-1850)
 13. Millard Fillmore (1850-1853)
 14. Franklin Pierce (1853-1857)
 15. James Buchanan (1857-1861)
 16. Abraham Lincoln (1861-1865)
 17. Andrew Johnson (1865-1869)
 18. Ulysses S. Grant (1869-1877)
 19. Rutherford B. Hayes (1877-1881)
 20. James A. Garfield (1881)
 21. Chester A. Arthur (1881-1885)
 22. Grover Cleveland (1885-1889)
 23. Benjamin Harrison (1889-1893)
 24. Grover Cleveland (1893-1897)
 25. William McKinley (1897-1901)
 26. Theodore Roosevelt (1901-1909)
 27. William H. Taft (1909-1913)
 28. Woodrow Wilson (1913-1921)
 29. Warren G. Harding (1921-1923)
 30. Calvin Coolidge (1923-1929)
 31. Herbert Hoover (1929-1933)
 32. Franklin D. Roosevelt (1933-1945)
 33. Harry S. Truman (1945-1953)
 34. Dwight D. Eisenhower (1953-1961)
 35. John F. Kennedy (1961-1963)
 36. Lyndon B. Johnson (1963-1969)
 37. Richard M. Nixon (1969-1974)
 38. Gerald R. Ford (1974-1977)
 39. Jimmy Carter (1977-1981)
 40. Ronald Reagan (1981-1989)
 41. George H. W. Bush (1989-1993)
 42. Bill Clinton (1993-2001)
 43. George W. Bush (2001-2009)
 44. Barack Hussein Obama (2009-Present)


File:3g12934u.jpg


www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น