วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สิ่งของเคร่ืองใช้ในออฟฟิศ Picture Dictionary: Stationaryคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลเกี่ยวประเภทของสิ่งของเคร่ืองใช้ในออฟฟิศจ้า


stapler - ที่เย็บกระดาษ

staple - ลวดเย็บกระดาษ

staple remover - ที่ดึงลวดเย็บกระดาษ

highlighter -  ปากกา Highlight

rubber band - หนังสติ๊ก

rubber/eraser -  ยางลบ


www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น