วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2556 Official Thai Holidays for 2013สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะวาง plan ไปเที่ยว 
ลองมาดู​วันหยุดปี 2556 กันค่ะ

Thailand Public Holidays - 2013


2013 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปีพุทธศักราช 2556

1 ม.ค. 2556, วันอังคาร                            วันขึ้นปีใหม่
25 ก.พ. 2556, วันจันทร์                          วันมาฆบูชา
6  เม.ย. 2556, วันเสาร์                             วันจักรี
8  เม.ย. 2556, วันจันทร์                           ชดเชยวันจักรี     
13 เม.ย. 2556, วันเสาร์                           วันสงกรานต์
14 เม.ย. 2556, วันอาทิตย์                      วันสงกรานต์
15 เม.ย. 2556, วันจันทร์                         วันสงกรานต์
16 เม.ย. 2556, วันอังคาร                        ชดเชยวันสงกรานต์         
5  พ.ค. 2556, วันอาทิตย์                         วันฉัตรมงคล
6 พ.ค. 2556, วันจันทร์                             ชดเชยวันฉัตรมงคล   
13  พ.ค. 2556, วันจันทร์                          วันพืชมงคล
24 พ.ค. 2556, วันศุกร์                            วันวิสาขบูชา
22 ก.ค. 2556, วันจันทร์                          วันอาสาฬหบูชา
23 ก.ค. 2556, วันอังคาร                        วันเข้าพรรษา
12 ส.ค.2556 , วันจันทร์                          วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)
23 ต.ค. 2556, วันพุธ                              วันปิยมหาราช
5  ธ.ค. 2556, วันพฤหัสบดี                      วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ)
10 ธ.ค. 2556, วันอังคาร                         วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 2556, วันอังคาร                         วันสิ้นปี

For anyone planning a vacation, here are the official Thai Holidays for 2013!!!

2013 Thailand’s Official Holidays

1 January 2013, Tuesday                       New Year’s Day
25 February 2013, Monday                   Makha Bucha Day
6 April 2013, Saturday                           Chakri Day
8 April 2013, Monday                            Substitution for Chakri Day
13 April 2013, Saturday                         Songkran Day
14 April 2013, Sunday                            Songkran Day
15 April 2013, Monday                          Songkran Day
16 April 2013, Tuesday                          Substitution for  Songkran Day
5 May 2013, Sunday                               Coronation Day
6 May 2013, Monday                              Substitution for    Coronation Day
13 May 2013, Monday                           Royal Ploughing Ceremony Day
24 May 2013, Friday                              Visakha Bucha Day
22 July 2013, Monday                            Arsarnha Bucha Day
23 July 2013, Tuesday                            Buddhist Lent Day
12 August 2013, Monday                       Her Majesty the Queen’s Birthday
23 October 2013, Wednesday              King Chulalongkorn Memorial Day
5 December 2013, Thursday                 His Majesty the King’s Birthday
10 December 2013, Tuesday                Constitution Day
31 December 2013, Tuesday                 New Year’s Eve

www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น