วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Landscaping ศิลปะกับการจัดสวน

Landscape architecture is the design of outdoor public areas, landmarks, and structures to achieve environmental, social-behavioral, or aesthetic outcomes. It involves the systematic investigation of existing social, ecological, and geological conditions and processes in the landscape, and the design of interventions that will produce the desired outcome. The scope of the profession includes: urban designsite planning; storm water management; town or urban planningenvironmental restorationparks and recreation planning; visual resource management; green infrastructure planning and provision; and private estate and residence landscape master planning and design; all at varying scales of design, planning and management. A practitioner in the profession of landscape architecture is called a landscape architect.

สำหรับการนำศิลปะไปใช้ในชีวิตประจำวันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะถ้าเราอยู่แบบมีศิลปะก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุข ทำอะไรก็จะง่ายขึ้น วันนี้เรามีศิลปะกับการออกแบบจัดสวนมาฝากครับ สำหรับการออกแบบจัดสวน คือการจะทำให้สวนมีความสวยงาม จะต้องมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างจะสูงมาก ซึ่งจะต้องนำองค์ประกอบของศิลป์ เป็นศิลปะที่เกิดจาก การผสมผสานของจิตใจ สอดคล้องกับวิถีชีวิต และเพื่ออำนวยประโยชน์สูง ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ องค์ประกอบของศิลป์ ที่สำคัญได้แก่ สี ต้องมีความเข้าใจเรื่องของสี เรื่องของเส้น เรื่องของพื้นผิว เรื่องของรูปทรง เรื่องของรูปร่าง เรื่องของช่องว่าง และก็ลวดลาย ซึ่งถือว่าเป็น องค์ประกอบของศิลปะ ผู้ออกแบบจะต้องทำ ความเข้าใจ
สำหรับ การจัดสวน คือกิจกรรมที่เป็นศาสตร์ศิลป์และงานฝีมือที่เกี่ยวกับการปลูกและดูแลพืชรวมถึงสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงาม โดยทั่วไปแล้วจะเป็นกิจกรรมในบริเวณที่อยู่อาศัย ในบริเวณที่เรียกว่าสวน การจัดสวนอาจทำนอกบริเวณที่อยู่อาศัยก็ได้เช่น สวนสาธารณะ สวนพฤกษาศาสตร์ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณโรงแรมห้างร้าบริษัทและหน่วยงานต่างๆ โดยทั่วไปจะทำกลางแจ้งและทำบนดินแต่ก็อาจทำในร่มได้เช่น การจัดสวนในเรือนกระจก หรืออาจทำในน้ำได้การปลูกเลี้ยงสระบัว หรือแม้แต่การทำสวนพืชรากอากาศ อาจทำได้หลายรูปแบบ เช่น สวนดอกไม้ สวนหิน สวนที่มีลักษณะที่สมดุลเช่นการจัดสวนแบบยุโรป หรือ ลักษณะการผสมผสานความไม่สมดุลเช่นการจัดสวนแบบญี่ปุ่น เป็นต้น
นอกเหนือจากการตกแต่งบ้านให้สวยงามแล้ว การจัดสวนก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้บ้านน่าอยู่น่าอาศัย เพราะการที่เรามีสวนที่สวยงามจะทำให้เรารุ้สึกว่าบ้านของเรานั้นหน้าอยู่
ประโยชน์และความสำคัญในการจัดสวน
-   เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้น
-   เพื่อพัฒนาความคิดของผู้จัดสวนอยู่เสมอ
-   เพื่อความสวยงามในที่นั้นๆ
เราอาจจะกล่าวได้ว่า ศิลปะไม่ใช่เป็นการวาดภาพลงบนกระดาษเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถทีนำมาใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวันของคนเราได้นั่นเอง   (ศิลปะกับชีวิต)
ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก wikipedia.org
www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น