วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประวัติเทศกาลกินเจ
การกินเจเดือนเก้าตามปฏิทินจีนทุกๆปี มีกำหนด ๙ วันนั้น ลัทธิมหายานในพุทธศาสนามีอรรถาธิบายว่าเป็นการประกอบพิธีกรรมสักการบูชา พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ กับ พระโพธิสัตว์อีก ๒ พระองค์ รวม เป็น ๙ พระองค์ด้วยกัน หรือนัยหนึ่งเรียกว่า ดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ อันมี พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวพระอังคาร ดาวพระพุทธ ดาวพฤหัสบดี ดาวพระศุกร์ ดาวพระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ พิธีเก้าอ๊วงเจนี้ กำหนดเอา วันขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ตามปฏิทินจีน รวม ๙ วัน ๙ คืน พิธีกรรมสักการบูชา พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ กับพระโพธิสัตว์ ๒ พระองค์นี้ ผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา ต่างสละโลกีย์วัตรและบำเพ็ญศีลสมาทานกินเจ บริโภคแต่อาหารผัก และผลไม้ งดเว้นไม่กระทำกิจใดๆ อันนำมาซึ่งการเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง ได้แก่
๑.  ไม่เอาชีวิตของสัตว์มาเติมต่อบำรุงชีวิตของเรา
๒.  ไม่เอาเลือดของสัตว์มาเป็นเลือดของเรา
๓.  ไม่เอาเนื้อของสัตว์มาเป็นเนื้อของเรา
ซักฟอกมลทินออกจาก ร่างกาย วาจา และ ใจ สวมเสื้อผ้าสีชาวสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากจุดด่างพร้อย พากันสู่วัดวาอารามพร้อมดอกไม้ ธูปและเทียน ไปนมัสการบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้า ๗พระองค์ กับพระโพธิสัตว์ ๒ พระองค์ ทั้งจัดหาเครื่องกระดาษ ทำเป็นรูปเครื่องทรงเสื้อผ้า หมวก รองเท้า กระดาษเงิน กระดาษทองต่างๆ ไปน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะ เป็นกุศลสมาทาน ขอพรเพื่อความเจริญสมบูรณ์พูนสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น