วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คำย่อภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในหนังสือพิมพ์มาดูคำย่อภาษาอังกฤษทีบ่อยในหนังสือพิมพ์กันค่ะ

Admn             =          administration
Asst    =          assistant
assn    =          association
agcy   =          agency
agt      =          agent
apt.     =          apartment
approx.          =          approximately
avail    =          available
avg      =          average
Ave.    =          avenue
bal      =          balance
bk        =          bank
br        =          bedroom
bdrm   =          bedroom
balc    =          balcony
bldg.   =          building
by appt. =      by appointment
Capt.   =          captain
Cap.    =          capital
chap.  =          chapter
Co.      =          company
Co., Ltd =       company limited
cmfts   =          comforts
cond   =          condition
cps     =          carpets
cr.        =          credit
cml.     =          commercial
ctns.    =          curtains
Corp   =          corporation
dept    =          department
dep     =          deposit
dbl      =          double
dec     =          decorate
dis, disc =     distance
dist      =          district
div       =          dividend
ea        =          each
ed.      =          editor
e.g.     =          for example
est.      =          establish
ex        =          example
exch   =          exchange
exc      =          excellent
fig        =          figure
f           =          female
fol        =          following
fac       =          facilities
fl.         =          floor
furn     =          furnished
gen.    =          general
Gov     =          Governer
Govt    =          Government
gr.       =          gross
gdn     =          garden
gym.    =          gymnasium
Hon.    =          Honorable
Hq.      =          Headquarters
HP       =          Horsepower
hosp.  =          hospital
Inc.      =          Incorporated
incl.     =          including
int.       =          interest
inv       =          invest, investment
Inst      =          institute
IOU     =          I owe you
Jour    =          Journal
jt          =          joint
l.          =          line, left
lrge     =          large
lab.     =          labour, laboratory
lb.        =          pound
liq        =          liquid
M.P.    =          Member of Parliament
mach  =          machine
maj      =          major, majority
max     =          maximum
memo =          memorandum
mfg.    =          manufacturing
min      =          minimum
min      =          minute
misc.   =          miscellaneous
mo       =          month
mos.    =          months
mod    =          modern
mph, m.p.h    =          miles per hour
Mt.       =          Mountain
n          =          net
N         =          north
nr         =          near
neg     =          negative
No.      =          number, Number
o          =          old, order
o.t.       =          overtime
l.p.       =          low pressure
m         =          male, mark, mile
p.a.     =          per annum
par      =          paragraph
pat      =          patent
pkg     =          parking
P.O.     =          Post Office
PM      =          Prime Minister
pub     =          publishing, publisher
pkg     =          package
qt.        =          quantity
qt         =          quart
r           =          right
rcpt     =          receipt
recep  =          reception room
refrig   =          refrigerator
reg.     =          registered
rev.      =          revenue
rms      =          rooms
S          =          south
sep.    =          separate
stk       =          stock
sec.     =          section, second
shwr    =          shower
stn       =          station
oz        =          ounce
OP, Opp         =          Opposite
P          =          Page
t           =          time, ton, temperature
tel        =          telephone
trans   =          transportation
tech    =          technical
unfurn =          unfurnished
syst     =          system
Supt    =          Superintendent
vol       =          volume
W         =          West
wt.        =          weight
whs     =          warehouses
w          =          week, work
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น