วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

10 วิธีดูแลจิตใจตนเอง
10 วิธีดูแลจิตใจตนเอง (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) 

          1. ตั้งสติให้มั่น มองทุกปัญหาว่ามีทางแก้ไข

          
2. หากรู้สึกท้อใจ ให้ค้นหาแหล่งสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง ได้แก่ ความรักความผูกพันกับคนในครอบครัว ความศรัทธาทางศาสนา การมีเป้าหมายชีวิตที่มีคุณค่า ความเชื่อว่าปัญหาจะผ่านไป ... แล้วมันจะดีขึ้น การมองเห็นสิ่งดี ๆ ในชีวิต

          
3. ฝึกหายใจคลายเครียด และทักษะผ่อนคลายอื่น ๆ

          
4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง

          
5. พูดคุยกับคนใกล้ชิด อย่าคิดคนเดียว ช่วยกันปรึกษาหารือ แปลงปัญหาเป็นโอกาสในการสร้างความผูกพันใกล้ชิดต่อกัน

          
6. บริหารร่างกายเป็นประจำ เท่าที่สภาพแวดล้อมจะเอื้ออำนวยอย่างน้อยครั้งละ30 นาที วันเว้นวัน

          
7. ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา

          
8. มองหาโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

          
9. คิดทบคิดทบทวนสิ่งดี ๆ ในชีวิตเป็นประจำทุกวัน

          
10. จัดการปัญหาทีละขั้นทีละตอน ทำในสิ่งทีทำได้ สร้างความรู้สึกสำเร็จเล็ก ๆ จากสิ่งที่ทำ ไม่จมไปกับปัญหาที่ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ หลีกเลี่ยงการใช้สุราหรือสารเสพติดในการจัดการความเครียดความทุกข์ใจขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น