วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Grammar: Interjections การอุทานInterjections 


Interjections   คือคำที่แสดงอารมณ์ หรือความรู้สึกที่ใช้ในภาษาพูดค่ะ 
ลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ

คำอุทานที่แสดงความดีใจ
Yay
Yippee


Hurray
Wow

คำอุทานที่แสดงความไม่พอใจ 
Darn it
Hurr
Argh
 Bah
Blah
Bleh
Boo
Eww
Ick
Ugh
Yuck 

คำอุทานที่แสดงถึงความเข้าใจ
   Uh huh
I see
Mm..hmm
Mmm

คำอุทานที่แสดงความตกใจ
Eek
Omg

คำอุทานที่แสดงความงง
 Err
Eh
Huh

Ahem - to gain attention.
Aw - to show disappointment, sympathy, or adoration.
Er - to play for time.
Ooh - to show interest or admiration.
Oops- to call attention to an error or fault.
Ouch- to show pain or is a response to a harsh word or action.
Psst- calls for silence.


Shh- calls for silence.
Uh-huh- to show agreement.
Uh-oh- to show concern or dismay.
Whee - is an exclamation of excitement or delight.
Whew - to express amazement.
Whoa is a call to halt or an exclamation of surprise or relief.
Woo and woo-hoo (and variations like yahoo, yee-haw, and yippee) indicate excitement. (Woot, also spelled w00t among an online in-crowd, is a probably ephemeral variant.)
Yikes is an expression of fear or concern, often used facetiously.
Yo-ho-ho is the traditional pirates’ refrain.
Yoo-hoo attracts attention.
Yum, or yummy, is a response to the taste of something delicious.
อาจไปพบเจอใน Msn Chat หรือ Comment ต่างๆ อาจงงๆ ว่าคำนี้มันย่อมาจากอะไร หมายความว่าอะไร หลายๆคนอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะค่ะ ^^

www.lingothailand.com


“Think in English!”

Email: learn@lingothailand.com
Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
Twitter: @lingothailand


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น