วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คําคมโดนใจไลค์เลยคําคมโดนใจไลค์เลย

 credit: www.kapook.comI don't care if you're black, white, short, tall, skinny, rich or poor. If you respect me, I'll respect you.
(ฉันไม่สนใจว่าคุณจะดำ, ขาว, เตี้ย, สูง, ผอม, รวยหรือจน แต่ถ้าคุณเคารพฉัน ฉันก็จะเคารพคุณ)
We don't grow when things are easy. We grow when we face challenges.
(เราจะไม่เติบโตขึ้นหากทุกสิ่งที่เจอนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่เราจะเติบโตขึ้นเมื่อเราได้เผชิญหน้ากับความท้าทาย)
Don't judge people by their looks.
(อย่าตัดสินคนแค่เพียงภาพลักษณ์ภายนอก)
Every story has an end but in life every end is a new beginning.
(เรื่องราวทุกเรื่องนั้นมีตอนจบ แต่ในชีวิตจริง ในทุกๆตอนจบคือการเริ่มต้นครั้งใหม่)
When is the best time to tell someone you love him ?
Before someone else does.
(ตอนไหนคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะบอกใครบางคนว่าคุณรักเค้า ?
ก่อนที่คนอื่นจะบอกเขาคนนั้นก่อนคุณ
)
The only way to do great work is to love what you do. Steve Jobs
(หนทางเดียวที่จะทำงานให้ดีเยี่ยมคือ"รัก"ในสิ่งที่คุณทำ - Steve Jobs)
My pain may be the reason for somebody is laugh. But my laugh must never be the reason for somebody is pain. Charlie Chaplin
(ความเจ็บปวดของผมอาจทำให้ใครบางคนหัวเราะ แต่เสียงหัวเราะของผมจะต้องไม่มีวันทำให้ใครเจ็บปวด - Charlie Chaplin)
Death ends a life but not a relationship.
(ความตายพรากชีวิต แต่ไม่ใช่สายสัมพันธ์)
I don't care what you think about me. I don't think about you at all.
(ฉันไม่สนว่าคุณจะคิดยังไงเกี่ยวกับฉัน
ฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับคุณเลยสักนิดเดียว
)
At some point you have to realize that some people can stay in your heart but not in your life.
(เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณก็จำเป็นต้องตระหนักว่า คนบางคนสามารถอยู่ได้เพียงแค่ในใจไม่ใช่ในชีวิตของคุณ)
Pretty words are not always true and true words are not always pretty.
(คำพูดที่สวยงามไม่ได้จริงเสมอไป และการพูดความจริงก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปเช่นกัน)
I am slow walker, but I never walk back. Abraham Lincoln
(ฉันอาจเป็นคนที่เดินอย่างเชื่องช้า แต่ฉันก็ไม่เคยเดินถอยหลัง Abraham Lincoln)
Never forget 3 types of people in your life. Who helped you in your difficult times. Who left you in your difficult times. And who put you in difficult times.
(จงอย่าลืมคน 3 ประเภทนี้ในชีวิตของคุณ
คนที่ช่วยคุณในเวลาที่ยากลำบาก..
คนที่ทิ้งคุณไปในเวลาที่ยากลำบาก..
คนที่ทำให้คุณตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก..
)
Enjoy your own life without comparing it with that of another.
(จงมีความสุขกับชีวิตของตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับชีวิตของใคร)
You only live once, But if you do it right, once is enough.
(คุณสามารถใช้ชีวิตได้เพียงแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าคุณใช้มันอย่างถูกต้องครั้งเดียวก็เพียงพอ)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น