วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

Sometimes It's Better to Say Nothing บางครั้งการไม่พูดอะไรเลยก็ดีกว่า

บางครั้งการไม่พูดอะไรเลยก็ดีกว่า

www.lingothailand.com 


บางครั้งการไม่พูดอะไรเลยก็ดีกว่าการพูดบางอย่างแต่ไม่มีความหมายอะไรอยู่ดี
Sometimes it's better to say nothing than to say something that means nothing anyways. 

Flower pattern

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น