วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

7 Natural Wonders of the Middle East

7 Natural Wonders of the Middle East   


www.whereonearth.com 


1. Jeita Grotto, Lebanon

Photo Source :lebanon-pictures
Photo Source :lebanon-pictures

2. The Kaluts, Iran

Photo Source :Katlenburg-Lindau
Photo Source :Katlenburg-Lindau

3. Socotra Island, Yemen

Photo Source : Rod Waddington
Photo Source : Rod Waddington

4. The Dead Sea

Photo Source : David Shankbone
Photo Source : David Shankbone

5. Rub ‘al Khali, Arabian Peninsula

Photo Source : Nepenthes
Photo Source : Nepenthes

6. Al-Hasa Oasis, Saudi Arabia

Photo Source : Chris Helmkamp
Photo Source : Chris Helmkamp

7. Bu Tinah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Photo Source : Sivodaya
Photo Source : Sivodaya

8. Musandam Fjords, Oman

Photo Source : Geraldine Friedrich
Photo Source : Geraldine Friedrich

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น