วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

More English Idioms สำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษน่ารู้

More English Idioms สำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษน่ารู้

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo สนุกเป็นกันเอง 086.339.1017 


• So much to do ,so little done.

งานยิ่งทำมากเท่าใด ก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น


• Never give advice unless asked.
อย่าให้คำแนะนำจนกว่าจะถูกขอร้อง• It is a wise father that know his own child.

พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี

• The less men think, the more they talk.
คนที่คิดน้อยมักพูดมาก
A liar is worse than a thief.

คนโกหกเลวกว่าหัวขโมย


Ask a silly question and you'll get a silly answer.

ถามคำถามโง่ ๆ ก็จะได้รับคำตอบโง่ ๆDo as you would be done by.

ทำอย่างที่อยากได้รับการกระทำตอบDoing is better than saying.

การกระทำดีกว่าคำพูด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น