วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

คำอวยพร วันตุรษจีนภาค 2 More Chinese Year Greetings!


ช่วงนี้ใกล้เทศกาลของวันตุรษจีนนะคะ

ซิน เจีย ยู้ อี่ ซิน นี้ ฮ้วย ไช้


May the coming New Year bring you joy, love and peace.
愿新年为你带来快乐,友爱和宁静。
Yuàn xīnnián wèi nǐ dàilái kuàilè, yǒu'ài hé níngjìng.

May the joy and happiness around you today and always.
愿快乐幸福永伴你左右。
Yuàn kuàilè xìngfú yǒng bàn nǐ zuǒyòu.Good luck, good health, good cheer and pass an happy New Year.
祝好运、健康、佳肴伴你度过一个快乐新年。
Zhù hǎoyùn, jiànkāng, jiāyáo bàn nǐ dùguò yī gè kuàilè xīnniánPlease accept my season's greetings.
请接受我节日的祝贺。
Qǐng jiēshòu wǒ jiérì de zhùhè.

Please accept my sincere wishes for the New Year and I hope you will continue to enjoy good health.
请接受我诚挚的新年祝福,顺祝身体健康。
Qǐng jiēshòu wǒ chéngzhì de xīnnián zhùfú, shùn zhù shēntǐ jiànkāng.

Please accept our wishes for you and yours for a happy New Year.
请接受我们对你及你全家的美好祝福,祝你们新年快乐。
Qǐng jiēshòu wǒmen duì nǐ jí nǐ quánjiā de mẹ̌ihǎo zhùfú, zhù nǐmen xīnnián kuàilè.


www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น