วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

คำขวัญวันเด็ก 2556 Thailand Children's Day 12 January 2013


Happy Children's Day Wallpapers, Images, Pictures, Wishes


คำขวัญวันเด็ก 2556

คำขวัญวันเด็ก 2556 คือ  รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
สำหรับวันเด็กแห่งชาติของไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งในปี 2556 วันเด็กแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2556

Happy Children’s Day!




Happy Children's Day Wallpapers, Images, Pictures, Wishes

www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น