วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

มาดูภาษา chat เกาหลี Korean Internet and Text Message Slang

มาดูภาษา chat ที่ฮิตใช้กันเวอร์ชันเกาหลี

Korean Slang 
ㅎㅇ
stands for 하이
(reads Hi; hi hello, annyeong)

ㅇㅇ
stands for 응응 (reads eung, eung: yes, yes)
use when you agree or say ‘yes’.

ㄴㄴ
stands for 노노 (No, No written down as it’s pronounced)
use when you disagree or say ‘no’.

ㅇㄷ?
stands for 어디? (reads eodi?; Where are you?)
use when you ask someone where is she or he.

stands for (reads jip; house)
usually used for answer for the above question 어디(where).

ㅅㄱ
stands for 수고 (reads soogo; good luck) also used as meaning ‘bye’.

ㅂㅂ
stands for 바이바이 (bye-bye as it’s pronounced)
when you are ending texting

ㄱㅅ
stands for 감사 (reads gamsa; thanks)

ㅠㅠ
reads you-you,
not a word, but it is a face of crying

ㅋㅋ
reads 크크(k, ku, or keu)
not a word either, it is a sound of laughing

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น