วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

แฟชั่นรองเท้าแตะ จากอดีตถึงปัจจุบัน

Sandals 
The word sandal comes from the Greek word sandalon.
It is made of willow leaves, twigs, or fibers worn by comic actors and philosophers.


Oldest Sandals  
The oldest sandal was made from sagebrush bark and aged around 9,300 to 10,500 years. 


Esparto Sandals 
Esparto sandals from the 6th or 5th millennium BC found in Spain.

File:Sandalias del Neolítico de Albuñol (M.A.N. Inv. 595 y 596) 01.jpg

Other Sandals  

Ho Chi Mihn sandals

Jipsin Traditional Korean Sandals 

Paduka - ancient  Indian toe-knob sandals

Roman sandals

Barefoot Sandals 

www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น