วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

Happy Children's Day! สุขสันต์วันเด็ก

credit: wikipedia 
Thailand National Children's Day (Thai: วันเด็กแห่งชาติ Wan Dek Heng Chart) is celebrated on the second Saturday in January. 

Many Government offices are open to children and their family; this includes the Government House, the Parliament House Complex and various Military installations. These events may include a guided tour and an exhibition. A notable example is the guided tour at the Government House, where children have an opportunity to view the Prime Minister's office and sit at the bureau. 

The Royal Thai Air Force usually invites children to go and explore the aircraft and the Bangkok Bank distributes stationery, such as pens, pencils and books to every child that enters the bank as a community service. 

Many organizations from both government and commercial sectors have celebration activities for children. Children can enter zoos or ride buses for free.

http://www.google.co.th/logos/2013/childrens_day_2013-1026007.3-hp.jpg

www.lingothailand.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น