วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษสำหรับธรุกิจ หลักสูตรเฉพาะสำหรับวัยทำงานBusiness English หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธรุกิจ

                                 Business English                                  

 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธรุกิจ


 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  
ผู้ที่ทำงานด้านแวดวงธุรกิจที่จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ผู้ที่อยากมีความรู้ด้านภาษาทางธรุกิจเพิ่มเติม
นักเรียนที่สนใจศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการฟัง-พูด-อ่านในบริบทเชิงธุรกิจและ การจำลองบทบาทสมมติในสถานการณ์เชิงธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะและภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
รายละเอียดหลักสูตร
 • ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน 
 • ข้อมูลของบริษัท 
 • ทักษะการบริการลูกค้า 
 • ทักษะการใช้โทรศัพท์ 
 • ทักษะการเขียนอีเมล์ 
 • รายงานความก้าวหน้า 
 • ข้อมูลทางการเงิน 
 • การประชุม 
 • การรายงานด้วยวาจา 
 • การนำเสนอ 
 • การเจรจาต่อรอง 
 • ทักษะการฟัง 
 • ทักษะการออกเสียง 
 • การติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 ทางสถาบันลิงโก้ของเรา มีประสบการณ์ ด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธรุกิจ
เนื่องจากทางลิงโก้ มุ่งเน้น ด้านการอบรมพนักงาน บุคลากรด้านธรุกิจ เราจึงมีหลักสูตรที่เพียบพร้อมเหมาะกับผู้ที่กำลังจะก้าวไปสู่แวดวงธรุกิจ

  Business English 30 ชั่วโมง
ราคา 7,500 บาท(กลุ่ม 5-8 คน)
Private ตัวต่อตัว 700 บาท ต่อ ชั่วโมง
 • Private Course สามารถกำหนดหัวข้อการสอน หรือหลักสูตรที่ต้องการเรียนและกำหนดวัน – เวลาที่สะดวกเรียน ,Make up class เรียนชดเชย วันที่หยุดเรียนได้
ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
มีเอกสารประกอบการเรียนให้

: )

 
                                                                    Lingo Team!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น