วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

5ข้อ เรื่องแปลกภาษาอังกฤษ เชื่อหรือไม่.....!

เรื่องแปลกภาษาอังกฤษน่ารู้ เชื่อหรือไม่.....!

1 ประโยคที่ว่า"The quick brown fox jumps over a lazy dog" จะประกอบไปด้วยพยัญชนะของภาษาอังกฤษทั้งหมด 24ตัว ไม่ซ้ำกันเลย แต่คงไม่รวมสระ a e i o u

2 คำในภาษาอังกฤษที่ยาวที่สุดที่ไม่ใช้อักษรซ้ำกันเลย( 15อักษร) คือคำว่า "uncopyrightable

3 "Dreamt" เป็นคำเดียวในภาษาอังกฤษทีมีลงท้ายด้วย"mt" 

 
คำในภาษาอังกฤษทั้งหมด , คำว่า "set" เป็นคำที่มีคำอธิบาย คำจำกัดความมากที่สุด (ไม่เชื่อไปเปิดพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยดูซิ)  

5 ตัวอักษรในภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุดคือ ตัว "E" ส่วนตัวที่ใช้น้อยที่สุดคือ ตัว "Q"

: )

 
                                                                    Lingo Team!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น