วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

You can't start the next chapter of your life, if you keep re-reading the last one.

You can't start the next chapter of your life, if you keep re-reading the last one.

เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 02.270.0249 You can't start the next chapter of your life, if you keep re-reading the last one. 
คุณจะไม่สามารถเริ่มต้นบทต่อไปของชีวิตคุณได้เลยหากคุณมัวแต่อ่านหน้าเดิมซํ้าไปซ้ำมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น