วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

WI-FI เคลื่อนที่สารพัดประโยชน์

WI-FI เคลื่อนที่สารพัดประโยชน์


mashable.com

Move wifiแม้เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับเมืองสมัยใหม่ทั่วโลกเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเชื่อมต่อ Mobile Device กับอินเตอร์เน็ต แต่คงจะดีไม่น้อยทีเดียวหาก Wi-Fi Router ทำได้มากกว่าแค่ปล่อยสัญญานอินเตอร์เน็ตฟรี ล่าสุด Veniam ทีม Start Up ด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย Porto ของโปรตุเกสทำให้แนวคิดดังกล่าวเป็นจริงแล้วด้วยการติดตั้งตัวปล่อยสัญญานWi-Fi เคลื่อนที่บนรถประจำทางและเท็กซี่กว่า 600 คันที่ให้บริการอยู่ในเมือง Porto

นอกจากปล่อยสัญญานเพื่อการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้ว ทัพ Wi-Fi Router เหล่านี้ซึ่งมีผู้ใช้ราวเดือนละ 70,000 คนและครอบคลุมสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ต 50-80% ของทั้งเมือง ยังเก็บข้อมูลจากตัวเซ็นเซอร์ในถังขยะเพื่อคำนวนเวลาเก็บขยะที่เหมาะสมและระบุพิกัดของหลุมบ่อบนท้องถนนจากช่วงที่สัญญาน Wi-Fi สะดุดเพื่อการบรูณะซ่อมแซมอีกด้วย โดยข้อมูล 2 ชุดนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบริการสาธารณะของศาลาว่าการ

ศาสตราจารย์ Joao Barros แห่งภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลัย Porto หัวหน้าทีม Veniam เผยว่าสามารถระดมทุนได้กว่า 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 156.8 ล้านบาท) อยู่ในระหว่างสร้างสำนักงานใหญ่ในเมือง Mountain View รัฐ California ของสหรัฐฯ เมืองหลวงแห่งวง การ Start Up และพร้อมนำโครงการนี้ไปวางระบบกับเมืองอื่นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น