วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

What comes easy won't last. What lasts won't come easy

What comes easy won't last. What lasts won't come easy
เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 02.270.0249 


What comes easy won't last. What lasts won't come easy.
อะไรที่ได้มาง่ายๆจะไม่คงอยู่ถาวร และอะไรที่คงอยู่ถาวรก็จะไม่ได้มาง่ายๆเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น