วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

English Idioms สำนวนภาษาอังกฤษ

English Idioms สำนวนภาษาอังกฤษ 


เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo สนุกเป็นกันเอง 086.339.1017 


 Half a loaf is better than no bread.

ขนมปังแข็งเพียงครึ่งก้อนก็ดีกว่าไม่มีเลย

 He that knows little, often repeats it.

คนรู้น้อยมักพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ

 He that knows nothing, doubts nothing.

คนที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่สงสัยอะไรเลย

Home is where the heart is.

บ้านคือที่ซึ่งดวงใจอาศัยอยู่

 Hunger is the best sauce.

ความหิวเป็นน้ำจิ้มที่ดีที่สุด

 If a job's worth doing, it's worth doing well.

ถ้างานควรค่าแก่การทำ ก็ควรทำให้ดี

 If at first you don't succeed, try, try, try again.

หากครั้งแรกไม่สำเร็จ พยายาม พยายาม พยายามอีกครั้ง

 If you can't be good, be careful.

ถ้าดีไม่ได้ ก็ขอให้ระมัดระวัง
 It is no use crying over spilt milk.

ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้ถึงนมที่หกไปแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น