วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

2015 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2558

2015 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2558


www.kulibrary.wordpress.com 


2015 Thailand’s Official Holidays วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2558
1 ม.ค. 2558, วันพฤหัสบดี วันขึ้นปีใหม่
2 ม.ค. 2558, วันศุกร์ วันหยุดเพิ่มเติม
4 มี.ค. 2558, วันพุธ วันมาฆบูชา
6 เม.ย. 2558, วันจันทร์ วันจักรี
13 เม.ย. 2558, วันจันทร์ วันสงกรานต์
14 เม.ย. 2558, วันอังคาร วันสงกรานต์
15 เม.ย. 2558, วันพุธ วันสงกรานต์
5 พ.ค. 2558, วันอังคาร วันฉัตรมงคล
13 พ.ค. 2558, วันพุธ วันพืชมงคล
1 มิ.ย. 2558, วันจันทร์ วันวิสาขบูชา
30 ก.ค. 2558, วันพฤหัสบดี วันอาสาฬหบูชา
31 ก.ค. 2558, วันศุกร์ วันเข้าพรรษา
12 ส.ค.2558 , วันพุธ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)
23 ต.ค. 2558, วันศุกร์ วันปิยมหาราช
5 ธ.ค. 2558, วันเสาร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันพ่อแห่งชาติ)
7 ธ.ค. 2558, วันจันทร์ วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 ธ.ค. 2558, วันพฤหัสบดี วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 2558, วันพฤหัสบดี วันสิ้นปี
——————————————————————————————
2015 Thailand’s Official Holiday

1 January 2015, Thursday New Year’s Day
2 January 2015, Friday Extra Holiday
4 March 2015, Wednesday Makha Bucha Day
6 April 2015, Monday Chakri Day
13 April 2015, Monday Songkran Day
14 April 2015, Tuesday Songkran Day
15 April 2015, Wednesday Songkran Day
5 May 2015, Tuesday Coronation Day
13 May 2015, Wednesday Royal Ploughing Ceremony Day
1 June 2015, Monday Visakha Bucha Day
30 July 2015, Thursday Arsarnha Bucha Day
31 July 2015, Friday Buddhist Lent Day
12 August 2015, Wednesday Her Majesty the Queen’s Birthday
23 October 2015, Friday King Chulalongkorn Memorial Day
5 December 2015, Saturday His Majesty the King’s Birthday
7 December 2015, Monday Substitution for His Majesty the King’s Birthday
10 December 2015, Thursday Constitution Day
31 December 2015, Thursday New Year’s Eve

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น