วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

9 คติพจน์ สุดคลาสสิค จาก อ.ศิลป์ พีระศรี

9 คติพจน์ สุดคลาสสิค จาก อ.ศิลป์ พีระศรี 

www.facebook.com 9 คติพจน์ สุดคลาสสิค จาก อ.ศิลป์ พีระศรี 
1. " นายไม่อ่านหนังสือ นายจะรู้อะไร "
2. " อย่าถือว่าเราเป็นคนเก่ง ต้องศึกษาเล่าเรียนอีกมาก 
ฉันเองก็ยังศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา "
3. " ในบรรดาศิลปะด้วยกัน ดนตรีเป็นสิ่งเร้าอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้คนได้มากที่สุด เมื่อเรามีนักดนตรีที่มีความสามารถสูง
มาบรรเลงในบ้านเรา เราก็ใคร่จะให้ญาติสนิทมิตรสหาย
ได้มาร่วมเสพสุนทรียรสกับเราด้วย"
4. " พวกเธอต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อน…แล้วจึงเรียนศิลปะ "
5. " ทุกคนมีความงาม นายต้องค้นให้พบ…แม้แต่คนที่ขี้ริ้วขี้เหร่
ที่สุด ก็อาจจะมีความงามที่แอบซ่อนอยู่ อาจจะเป็นนิ้วมือ
นิ้วเท้า หรือฟัน หรือแม้แต่จิตใจที่งดงามก็ตาม
นายต้องค้นให้พบ "
6. " ชาวนาปลูกข้าวให้เรากิน ทำแผ่นดินให้เป็นประโยชน์
ต่อชีวิต ไฉนเล่าเราจึงจะไม่เนรมิตสิ่งซึ่งยกจิตใจให้สูง
สมกับที่เราเกิดมาแล้วโดยไม่เปลืองเนื้อที่ของแผ่นดินโลก "
7. " ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น "
8. " ศิลปะไม่ได้สอนให้วาดรูปเป็น แต่สอนให้รู้จักการใช้ชีวิต "
9. " พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว "

…เสียงเพลงยังดังแว่วออกมาจากห้องนั้นคลอไปกับคำสอนมากมาย หลากหลายอารมณ์ของอาจารย์ฝรั่ง หรือโปรเฟสเซอร์ นั่นนานมาแล้ว…
แต่มันยังแว่วอยู่ในใจของพวกเราทุกคน ทั้งคนที่ได้ยินมาจากหู และมาได้ฟังจากการบอกเล่า…

เครดิตภาพ : ครู อ.อวบ สาณะเสณ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น